Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

ACT now!

print kursusbeskrivelse
læs anmeldelse

Tilmelding
Senest 1.6.2019
Klik her for tilmelding


Kursets formål og indhold
I almen lægepraksis er det relevant at kende til de nyeste effektive metoder, når patienter søger råd og vejledning til valg af terapi, når der er brug for det. Det er ligeledes væsentligt at have effektive færdigheder at trække på i de mere terapeutiske, motiverende og støttende samtaler, der foregår med patienterne. Ligesom det er vigtigt at kunne tage vare på sin egen trivsel i en travl hverdag, så samtalerne med patienterne ikke dræner unødigt.
Acceptance and Commitment Therapy er blandt de nyeste kognitive adfærdsterapier. Den er stærkt understøttet af evidensbaseret forskning og vinder hastigt frem i terapi og coaching. I daglig tale forkortes Acceptance and Commitment Therapy til ACT, udtalt som det engelske ord "to act", "at handle". Metoden har netop både et accepterende og handlingsorienteret fokus som den fulde titel antyder og har til hensigt at støtte vores evne til at forfølge og skabe et personligt meningsfuldt og vitalt liv, mens vi effektivt håndterer den psykiske smerte, der kan være forbundet hermed.
ACT er på den måde ligesom tidligere terapier jeg-støttende, men skifter fokus fra den klassiske kognitive terapi, hvor vi målrettet går efter at fjerne eller minimere psykisk ubehag, til at udvikle en psykologisk fleksibilitet, hvor vi evner at leve et engageret liv med alle slags følelser og tanker til stede.
Målet med efteruddannelsen i ACT er helt konkret at introducere og træne praktiserende læger i en evidensbaseret metode, der både kan bruges personligt til at skærpe nærværet, åbenheden og omsorgen for sig selv og sin patient i også de svære patientforløb og til at genskabe patienternes oplevelse af at have magt over eget liv.
Metoden er særligt velegnet overfor psykiske vanskeligheder som angst, depression, funktionelle lidelser og stress og ved problemstillinger som misbrug og overvægt.
Mindfulness er en integreret del af ACT tilgangen, hvorfor kurset også rummer en grundlæggende introduktion til mindfulness, og her især med fokus på mindfulness overfor psykiske lidelser.
Kurset sigter mod at gøre deltagerne i stand til efterfølgende at kunne bruge ACT og mindfulness principper og processer, som en aktiv del af patientkontakten.

Yderligere læsning:
Du kan her læse en uddybende introduktion ACT-kurset.

Endvidere kan du her læse en håndbog om behandling af patienter med kroniske smerter, som et eksempel på hvordan ACT kan anvendes i praksis.

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Kursusstedet
Sardinien

Kursustidspunkt
Uge38, 2019

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 5 dages selvvalgt efteruddannelse.
Kurset har aktivitetsnummer 2019-0269.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: ca. kr. 11.805
Rejse: ca. kr.18.749
Depositum: kr. 2.800

Tilmelding
Senest 1.6.2019
Klik her for tilmelding

Undervisere
Aut. psykolog Allan Bau Petersen (f. 1965),
er indehaver af klinikken Psykolog Centrum ApS i centrum af Odense. Her modtager jeg dagligt mennesker i svære livssituationer, både henvist fra egen læge, arbejdsplads, forsikringsselskab eller som vælger at betale selv. Jeg har en solid uddannelse i kognitiv terapi, og har i flere år arbejdet i denne ramme. Siden ACT er kommet på banen, fylder denne tilgang mere og mere i det kliniske arbejde i min praksis. Jeg har en grundig uddannelse i ACT hos såvel danske som udenlandske eksperter. Jeg har arbejdet med ACT og mindfulness de sidste 7 år, både i det kliniske arbejde samt som underviser og foredragsholder. Se også www.psykolog-centrum.dk.

Autoriseret psykolog, Vibeke Bie Hansen (f. 1977)
Indehaver af klinikken Psykolog Vibeke Bie i centrum af Aarhus, www.vibekebie.dk.
I min praksis arbejder jeg med terapi, supervision og undervisning med udgangspunkt i de kognitive adfærdsterapier, hvor jeg er specielt interesseret i ACT og Compassionate Mindfulness. Jeg møder som oftest mennesker, der kæmper med stress, smerter, kroniske sygdomme, angst (specielt sygdomsangst) og depression eller som er i en vigtig livsstilsændring (fx ift. vægt). Her oplever jeg, at ACT-metoden både er en meget meningsfuld og meget effektiv måde at samarbejde med klienterne på.
Som underviser arbejder jeg aktuelt med patienterne på Livsstilscentret ved Regionshospitalet Horsens, og jeg har flere gange haft fornøjelsen af at undervise på temadage i Foreningen af Yngre Almen Medicinere i Aarhus og som oplægsholder i en række 12-mands grupper. Emnerne har været intro til ACT, stresshåndtering i privat praksis og senere læge-patient kommunikation ift. helbredsangst. Generelt set er jeg fascineret af det intensive møde mellem læge og patient samt mulighederne og udfordringerne heri.

Kursusledelse
Praktiserende læge Leif Max Nielsen, Sct Nicolaigade 7, 5700 Svendborg, tlf: 21943720, e-mail
Praktiserende læge gennem 17 år, altid med stor interesse for samtale behandling og kommunikationsteknikker. Jeg har superviseret mere end 30 uddannelses læger i almen praksis gennem disse år. Jeg havde svært ved at se lyset i kognitiv terapi. Så mødte jeg ACT terapi og så at her var der en mere ærlig tilgang til at lære patienten at håndtere sine dårlige tanker og følelser. Derfor fik jeg også lyst til at være med til at udbrede kendskabet til ACT blandt mine kollegaer og give dem træning i at bruge denne teknik.

Praktiserende læge Jan Skovbjerg, Skt Anne Plads 4, 5000 Odense C, tlf. 28839320, e-mail
Uddannet på Odense Universitet - cand. med 1991.
Praktiserende læge i 4-mandspraksis Vindeby, Tåsinge 1999-2009 og siden 2009 i
4-mandspraksis i Odense ved Lægerne Holsedore. Lægehuset har uddannelseslæger og stud. med'er tilknyttet hvor supervision er fordelt mellem os alle.
Undervist stud. med. på OUH i kommunikation 2008-09. Deltaget i kursus i kognitiv terapi samt mindfulness gennem LUF samt deltaget i supervisionsgrupper affødt af min daglige lægegerning.
I 10 år fungeret som arresthuslæge i Svendborg.
Har altid fundet kommunikationsdelen af min lægegerning uhyre interessant og et væsentlig parameter i mit daglige virke. Jeg finder samtalen og dens indhold mere og mere væsentlig for at arbejde med mennesker i en verden, der bliver mere og mere kompleks på det interpersonelle plan og ser hvordan det slider sjæle op samtidigt med at arbejdsskader bliver mindre og mindre fysiske i indhold. Dette har naturligt medført et ønske om at formidle kommunikation og dens muligheder og udvikling - som ACT bl.a. - til mine kolleger.

Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen hvis du har spørgsmål.