Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside


Læs deltagernes anmeldelser af følgende kurser

ACT now!
Akut medicin
Børneortopædi

Den gamle patient - når alder trykker

Dermatologi
Krop og psyke
Kræft i almen praksis

Kvinden - i teori og praksis
Manden - i teori og praksis

Når læger leder sammen
Når læger leder sammen - 2
Resiliens
Sandt eller falsk om kost og motion


ACT now!
[til kursusbeskrivelse]

Anmeldelse af kursus ACT NOW! Efterår 2017

Mit kendskab til Aceptance and Commitment Terapy, ACT, var i forvejen næret af min mangeårige erfaring med samtaleterapi og specielt kognitiv terapi, så da jeg så opslaget om ACT-NOW internatskurusus, slog jeg til.

Jeg følte, det var tiden til at få mine kundskaber styrket og lære nye redskaber og komme lidt ud af min komfortzone. Jeg havde på forhånd læst på ACT (anbefalet men ikke et krav) og havde derfor meget store forventninger til kurset - de blev til fulde indfriet!
Kurset var veltilrettelagt med 3-timers sessioner formiddag og eftermiddag med de to kompetente psykologer, der underviste, samt daglige korte fælles meditationer.

Mange deltagere havde ikke den store erfaring med ACT, men mit indtryk er, at alle kunne bruge, hvad de lærte. Selv har jeg siden hjemkomsten taget ACT i anvendelse på flere udvalgte patienter, og har rigtig gode erfaringer med at formidle principperne i ACT: Accept, Betragtende selv, Defusion, Tilstedeværelse i nuet, Dedikeret handling og Værdier.
Hvis du har samtaleterapi som en væsentlig del af din praksis, kan jeg varmt anbefale dette kursus - både til gavn for dine patienter og dig selv!

Benny Ehrenreich, praktiserende læge Nørrebro København.


2016 Kreta

Vi deltog i ACT (acceptance and commitment therapi) ugekursus efteråret 2016 .
Undervisningen blev kompetent varetaget af psykologerne Vibeke Bie Hansen og Allan Bau Petersen, hvor vi med en lethed og elegance blev introduceret til den teoretisk videnskabelig baggrund og evidens.
Undervisningen blev opdelt med en teoretisk introduktion til grundprincipperne i et behandlingsforløb illustreret gennem talrige hverdagseksempler, anvendelige metaforer og med efterfølgende praktiske øvelser, hvor vi med udgangspunkt i egne oplevelser eller patientforløb trænende delelementer i terapien, alt i en tillidsfyldt humoristisk atmosfære med støtte fra undervisernes indsigt og nærvær. Alle undervisningsseancer blev begyndt og afsluttet med mindfulness træningsøvelser.
De enkelte kerneprocesser i terapien blev gennemgået, trænet og i løbet af ugen samlet i en praktisk anvendelig model. Der blev lagt vægt på, at dette er en let anvendelig praktisk model, som egner sig til brug i almen praksis.
I vores praktiske daglige arbejde kan vi, ved hjælp af ACT, med større fleksibilitet, lethed og struktur hjælpe vores patienter i ønsket om et meningsfyldt og indholdsrigt liv og til en accept af livsvilkår og omstændigheder.
ACT now! kurset er et af de bedste og mest anvendelige kurser, jeg har deltaget i. Jeg har efterfølgende med stor glæde brugt model og grundprincipper i talrige samtaler. Det giver en lethed og smidighed i samtalen, også når det handler om vanskelige problemer.

Lars Faldborg, Odder.


2015, Italien

Min kolIega og jeg meldte os til dette første kursus i ACT, fordi vores nysgerrighed var vakt af noget, der stod i kursbeskrivelsen, nemlig: ACT tager bl.a. udgangspunkt i "Accept af lidelse fremfor flugt fra/kamp mod lidelse" i en erkendelse af, at lidelse er et grundvilkår for os alle. Ikke en tilgang til livet nogen af os praktiserede, hverken i forhold til vores patienter, familie eller os selv for den sags skyld. Vores nysgerrighed var vagt. Hvordan gør man så det?
Vores håb var, at dette kursus fremadrettet kunne gøre en forskel både for vores patienter men også for os selv og vores samarbejde/kurs i klinikken.
For os begge var det ligeledes første gang, vi skulle på et ugekursus med LUF, så vi var på alle måder novicer.

Vi blev ikke skuffede. Vi fik en helt unik uge med et godt makkerpar bestående af 2 psykologer begge aktivt udøvende ACT i egne klinikker, Vibeke Bie og Allan Bau Petersen, der førte os sikkert og inspirerende, med mange kliniske og hverdagseksempler/metaforer, gennem først introduktion til selve udviklingen af denne terapiform, så introduktion til grundprincipperne, og til slut fik vi smag på udøvelse af ACT med udgangspunkt i bl.a. vores egne medbragte "problempatienter". Vi oplevede på de 5 undervisningsdage både aha, frustration, glæde, sorg, afmagt, og som dagene gik, en ny indsigt i denne terapiforms muligheder for vores daglige virke som læger, men også på det helt personlige plan.
En vigtig del af undervisningen var ligeledes en flot og sikker introduktion til mindfulness med dag-lige meditationer, som blev en rød tråd gennem alle kursusdagene. Vi tog hjem med en stor villighed og åbenhed til at prøve at bringe vores nyerhvervede viden og indsigt videre i hverdagen til gavn for vores patienter men så absolut også for os selv personligt.

Kursusledelsen, læge Leif Max Nielsen og læge Jan Skovbjerg, deltog ligeledes i undervisningen og gjorde derudover deres ypperste for, at vi alle skulle få en uforglemmelig uge i Scala, hvilket til fulde lykkedes.

Nu ca. 3 uger efter hjemkomst fra "ACT now", kan vi konstatere, at selvom vi tog afsted uden de store forudgående forudsætninger udi terapi, har dette kursus på blot 5 undervisningsdage givet os nogle let håndterbare geværgreb i tilgangen til mangeartede problematikker omkring vores patienter og ikke kun dem, vi ofte betegner som svære eller "besværlige", fordi vi ikke rigtig ved, hvordan jeg skal hjælpe dem, men også som en mere overordnet tilgang til livet generelt, også vores eget.

Eva Sophie Lind
Susanne Morsing Fotopoulos
København N


Kombiner smukke meditative omgivelser ved Amalfikysten, en gruppe praktiserende læger, 2 superdygtige og inspirerende psykologer, godt kursusmateriale og et dødspændende undervisningstema.
Det er ganske enkelt et anbefalelsesværdigt kursus.
ACT står for acceptance and commitment therapy og har kognitive rødder. Et lidt andet mindset, der bygger på den såkaldte hexaflexmodel med nye dynamiske redskaber. En elegant måde at arbejde med accept bl.a. ved hjælp af operationelle begreber som behandlingsmål, værdier og mindfulness som naturlige og meget brugbare strategier.

Merete Andersen

[til top]


Akut medicin
[til kursusbeskrivelse]

2018

Man kaster sig over en gummitorso med hoved, der ligger på gulvet, mens man råber "hjælp - jeg har brug for hjælp", en behjertet kollega træder til og spørger "hvad skal du have hjælp til ?", og man svarer, "der er hjertestop, ring 1-1-2" - scenen er sat til kurset "Akut medicin".
Kurset varede 2 dage, og man kom hjem derfra opdateret på akutte tilstande af snart sagt enhver art - og har som det allervigtigste lært rutinen: Først sikre sig selv som hjælper - så sikre patienten - så vurdere patienten med ABCDE - Airway (obstruktion eller ikke) - Breathing (vurdering af respirationen) - Cirkulation (cirkulatorisk påvirkning) - Disability (bevidsthedsniveau) - Exposure/Environment (anden somatisk undersøgelse) - det der i sekundærsektoren kaldes triagering.
Kurset er et lavpraktisk værkstedskursus, hvor man har god tid til at træne i at vurdere og behandle - spændende vidt fra fjernelse af fremmedlegeme i trachea - hjertemassage og ventilation - anlæggelse af tourniquet (hvem har prøvet det efter spejdertiden ?) - forløsning af et barn med fastsiddende skulder - anlæggelse af nødtracheotomi- hjertestarter, procedurer som meget få af os har praktiseret nogensinde, men som vi ikke desto mindre skal være forberedte på at kunne håndtere.
Samtidig bliver man på højt niveau, og samtidig meget praktisk anvendeligt, opdateret på baggrund, vurdering og akutbehandling af cerebrale katastrofer, AKS, den febrile patienter, anafylaksi, drukneulykker, psykiske kriser m.m. - situationer hvor vi ikke bare kan se an og give patienten en ny tid.
Kurset fandt sted på Gl. Avernæs på Fyn, et dejligt kursussted. Undervisningen blev varetaget af specialister fra anæstesiologi og akut medicin, samt af jordemoder og almen mediciner.
I Norge er et akut-medicinkursus obligatorisk hvert 5. år. Det er det jo ikke i Danmark, men også her burde alle (praktiserende) læger deltage i med jævne mellemrum. Dette kursus omfatter alt det nødvendige, underviserne er entusiastiske, vidende og gode formidlere. Tidligere kursister har fået kurset godkendt til opretholdelse af norsk autorisation. Der er efter kursus adgang til det samlede kursusmateriale, der kan anvendes nærmest som opslagsværk.
Vi er blevet bedre rustede til at løse akutmedicinske problemer!

Thomas Gorlén og Mette Wanning2012

Vi var ca. 30 praktiserende læger fra alle landsdele og aldersgrupper der deltog i 2 dages kurset Akut Medicin, afholdt på Gl Avernæs kursuscenter på Fyn. Kurset var arrangeret af LUF.
Underviserne var 2 speciallæger i anæstesiologi, en i akut medicin, en jordemoder og vores egen Johan Reventlow som kursusleder.
Kurset omhandlede mange af de akutte situationer vi vel alle frygter pludseligt at stå i og som de fleste af os (i hvert fald undertegnede) ikke har været i nærheden af i mange år - hvis nogensinde.
Hjertestop og betjening af hjertestarter, respirationsstop, obstruerede luftveje, traumer/trafikuheld,
fødsler o.m.m. Kurset var stramt og uden irrelevante punkter. Vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Specielt fremragende fordi vi øvede helt basale færdigheder igen og igen til vi kunne dem.
Lærerkræfter og kursussted helt i top.
Fra at få koldsved og dørsøgende adfærd når der annonceres efter en læge over højtaleren føler jeg mig nu rustet til at tilbyde de basale færdigheder jeg kan og derved måske gøre en væsentlig forskel.
Dette kursus burde være obligatorisk for alle læger der kommer i nærheden af akut arbejde, herunder lægevagten. Man kan undre sig over at vi kører i vagtbiler forsynet med hjertestartere, som chaufførerne undervises i årlig t- men som vi aldrig har fået instruktion i. Så meget desto mere når vi nu hører at region Sjælland agter at bruge kørelægerne som akutlæger ved hjertestop.
Hvis I kun tager et kursus i år - så tag dette. Fyn er fin - nu med kollega.

Torben Heide
Praksis Ringsted

[til top]

Børneortopædi
[til kursusbeskrivelse]

Anmeldelse af Kursus i Børneortopædi 6. april 2018, LUF

Aldrig har børneortopædi forekommet mere relevant og spændende end på kurset 6. april i Kongens Lyngby.
Tiden fløj af sted i en evig vekslen mellem cases fra praksis (Speciale i Almen Medicin Bjørn Perrild) og ortopædkirurgisk udredning og behandling (Overlæge Søren Bødker, Ortopædkirurgisk Afd. Hvidovre).
Fremfor alt blev det klargjort, hvornår vi skal være bekymrede for skæve kranier, scolioser, hvad tilstandene kan dække over og hvordan de håndteres, halten/ledsmerter, undersøgelsestekniker som kan anvendes i praksis, knæsmerter, platfod - hvornår og hvordan skal der handles, effekt af sko, indlæg og fysioterapi, operative muligheder, hvordan man undgår at overse behandlingskrævende tilstande, og på den anden side kunne berolige forældre om godartede tilstande uden overflødige undersøgelser.

Til sidst skal nævnes den meget venlige atmosfære. Udover særdeles fin vekselvirkning mellem praksis og sygehus, rum og plads til spørgsmål fra alle deltagerne.

Kort sagt - Tak for et fremragende kursus.

Med venlig hilsen
Karen Tilma
Børnelæge


2017

Børneortopædi - fylder det i almen praksis ? Det umiddelbare svar er nok nej - men jo - det gør det !

Tænk blot på skæve fødder - halten - forældres bekymring over platfødder og skæve kranier, skolioser og vokseværk. Vi har alle en generel fornemmelse af, at disse tilstande er fredelige, og noget børnene vokser sig fra, men samtidig gnaver en lille tvivl, om det nu også altid er tilfældet. Jeg har lige været på ovenstående kursus, hvor alle de almindelige tilstande blev gennemgået på pædagogisk vis - Bjørn Perrild fremlagde cases fra almen praksis og overlæge Søren Bødtker belyste emnerne med sin ortopædkirurgisk viden og erfaring. Det var en fornøjelse at opleve deres samspil - både pædagogisk og fagligt . Tak for et meget relevant og godt kursus !

mvh Kirsten Vinsand


Børneortopædi d 15.4.16
Kurset i børneortopædi i LUF-regi er et meget praksisrelevant kursus.
Såvel for dig som er nystartet i almen praksis, og for dig som har været i specialet i mange år. Kurset har fokus på hele bevægeapparatet .
Kurset er katedralt, men med gode muligheder for dialog.
Jeg har været i almen praksis i næsten 30 år, og fik lidt nyt, men især også genopfriskning og bekræftelse af de hyppige lidelser/ klager, som hverdagen byder; Det stigende pres på ønske om viderehenvisning til speciallægen, som vi vist er mange der oplever, kan måske bedre håndteres efter denne genopfriskning og opdatering.
Det er altid dejligt at møde en velforberedt underviser, som kommer fra hospitalet, men som kan forstå vores hverdag, og som spiller en god ping-pong med kursuslederen.
Ikke mindst dejligt at være sammen med kolleger fra hele landet i gode inspirerende omgivelser og en god frokost.

Birgit Grubbe

[til top]


Den gamle patient - når alder trykker
[til kursusbeskrivelse]

Anmeldelse af LUF-kursus “Den gamle patient - når alder trykker”
Madeira, uge 44, 2019

Der er flere og flere gamle patienter, de bliver desuden ældre og ældre, og de har tiltagende grader af multimorbiditet. Mange af os er allerede - eller overvejer at blive - plejehjemslæger.
Dette kursus er yderst relevant for alle praktiserende læger.

På kurset får man mange meget brugbare input, konkrete forslag og inspirerende diskussioner med undervisere og medkursister. Kurset er fagligt alletiders, takket være meget dygtige undervisere og de kompetente, omsorgsfulde, humoristiske og grundige kursusledere, som formår at samle og forene den yderst relevante undervisning fra geriater, fysioterapeut, gerontopsykiater og almenmediciner. Der er iøvrigt et rigtig godt samspil internt mellem underviserne, og en fin medinddragelse af kursisterne.
Man kommer omkring bl.a. svimmelhed, multimorbiditet, medcinsanering, demens, kørekortsregler, fysisk træning, plejehjemslægefunktion, osteoporose, diverse årskontroller og meget mere.

Socialt var stemningen og tonen i undervisningen god, seriøs og humoristisk. Og dette fortsatte i pauserne, hvor medkursisterne knyttede bånd på kryds og tværs.

Madeira er en smuk ø, byen Funchal har mange hyggelige torve og en fin promenade. Hotellet var ok, men præget af en del trafikstøj, det lå til gengæld i kort gåafstand til centrum.
Der var som først annonceret desværre ingen rejseafgange fra Jylland, men alle muligheder var undersøgt af kursuslederne inden afrejse.

“Når alder trykker” kunne for alle tidligere og kommende kursister omdøbes til “Når alder trækker”, for kurset var samlet set et rigtigt trækplaster! Kom afsted på kurset og bliv bedre klædt på til at møde den gamle patient.

Marianne Schmidt, praktiserende læge i Herning i 10 år


[til top]

2018

Kurset Den gamle patient.
Bestemt anbefalelsesværdigt. Fagligt dygtige, spændende og engagerede undervisere, der var gode til at få os inddraget og selv mærke øvelser på egen krop. Underviserne (neurolog, geriater, fysioterapeut og ikke mindst almen medicinere) havde fokus på arbejdet i praksis og samarbejdet mellem praksis og sekundærvæsenet og var dygtige formidlere. Mange forslag/oplæg at tage direkte med hjem og bruge i det daglige arbejde.
Interaktiv undervisningsform med mange praksisrelevante cases. Neurologen med personligt fremførte gakkede gangarter til illustration af diverse neurologisk lidelser gjorde på forbilledlig vis neurologien mere enkel.
Inspirerende miljø med erfaringsudveksling fra andre praksisser. Desuden god beliggenhed, sol og “nærende omgivelser” i det spanske.
What’s not to like?

mvh
Anne Byg


2017

At tænke sig man kan blive helt høj af at tage på et kursus om aldring!
Jeg sidder på vej hjem fra kurset, i flyveren , og reflekterer over kurset, som netop er blevet afholdt i Spanien, i den lille sydspanske middelhavsby, Herradura, fra den 23.-30.9 2017

Det er ikke sexet at blive gammel, men vi bliver ældre og antallet af vores gamle patienter, ofte med mange diagnoser, fylder stadigt mere i vores praksisliv.
Kurset "Aldring på godt og ondt " har ved hjælp af særdeles dygtige undervisere og garvede kursusledere, alle meget engagerede, sammen med en gruppe af herlige kolleger givet mig lyst til at rejse hjem og tage livtag med de mange og ofte komplekse problemstillinger, vi møder i praksis omkring de gamle.

De to kursusledere, Mette Wanning og Tom Simonsen, har formået at samle 4 spændende undervisere, overlægerne Ellen Garde og Finn Rønholt, fysioterapeut Nina Beyer og speciallæge i Almen Medicin Lars Rytter.

Overlæge Ellen Garde har specialiseret sig inden for neurofagene og via MR-scanning at undersøge effekten af aldring og sygdom på hjernen, bl. andet via store befolkningsundersøgelser.
Hun gav os et rigtig godt indblik i, hvad der sker med vore hjerner, når de udsættes for alkohol, stress, nedsat stimulation, demens mm., og vigtigheden af at sørge for at BT forbliver velbehandlet, og hverken for højt eller lavt.
Hendes opfordring var: Udfordr hjernen! Undgå for mange rutiner! Vær i bevægelse!

Nina Beyer, fysioterapeut, men som nu i mange år har forsket i og fokuseret på effekten af fysisk aktivitet /træning til forskellige patientgrupper, gjorde os meget klogere på træning. Hvad virker, og hvad virker ikke. Og hvorfor virker /virker det ikke.
Om det kæmpestore oprindeligt norske flagskib "GLAD".
Der er faktisk ikke veldokumenteret effekt af dette program hos andre end dem, der i forvejen er ressourcestærke, og som formentlig fint ville kunne have trænet sig op på anden vis!
Om vigtigheden af balancetræning og mange andre gode fif, herunder at lav ganghastighed er en vigtig prædiktor for levetid/overlevelse og tab af funktion fremover.

Geriater og ledende overlæge på Herlev Sygehus, Finn Rønholt, mangeårig foredragsholder, forfatter og underviser med tæt kontakt til almen medicinske videre- og efteruddannelse, talte , med stor respekt for udfordringerne i almen praksis, om multisygdommenenes dilemmaer og polyfarmaci, om apopleksi , demens og delir.
FR var i et tæt samspil med de øvrige undervisere, i særdeleshed med Lars Rytter, som han har undervist sammen med i flere år.

Lars Rytter, praktiserende læge, praksiskonsulent i gennem mange år, skribent på flere DSAM vejledninger og underviser, førte an i at relatere det hele til praksis.
Via relevante og opbyggelige cases fik vi en rigtig god dialog omkring problematikkerne med multimorbiditet og polyfarmaci, herunder værktøjer til oprydning i pt's medicin.
Vi talte om de nye regler for kørekort, om den kommende overenskomst, om tilrettelæggelsen af arbejdsfunktioner i praksis, om håndtering af IGVH (Ingen genoplivning ved hjertestop) og meget, meget mere.

Selve kurset blev afholdt på det lille hyggelige hotel Almijara, hvor der, bortset fra ubekvemme stole, var fine kursusfaciliteter, få hundrede meter fra Middelhavet og med gode muligheder i fritiden.

Jeg kan i høj grad anbefale dette kursus som et veltilrettelagt , praksisrelevant og givende kursus , og det hele foregår i en afslappet form, med en god del humor og en fin dialog.

Min eneste anke i forhold til dette kursus var, at afrejsen kun skete fra Kastrup. Vi er rigtig mange jyder, der må tage turen over Storebælt, og med de talrige afgange til Malaga fra bl.a. Billund finder jeg det ikke rimeligt.
Men det har kursusledelsen lovet, at man vil forsøge at ændre på næste gang.

Annette V. Lund
Praktiserende læge
Risskov


Den gamle patient - når alder trykker - aldring på godt og ondt 2017

Undertegnede deltog i jomfru rejsen på ovenstående kursus i Sydspanien ultimo september 2017. Kursets emne er superrelevant i en tid med flere ældre- både borgere og læger.
Kurset var veltilrettelagt med et flot firkløver af forskellige undervisere repræsenterende både det nyeste indenfor forskning samt den mere praktisk funderede dagligdag fra både almen praksis og sygehuset. Det gav en god dynamik og stor relevans for almen praksis. Der var gode dialoger og små diskussioner i grupper ud fra konkrete patientcases.
Der var meget hands on og brugbare redskaber til at kopiere eller videreudvikle i egen praksis. Både indenfor konkret sygdoms behandling, fx demens og depression men også organisering i egen praksis fx den sårbare ældre og fif til plejehjemslæger.
Alt blev godt kædet sammen af de 2 erfarne kursusledere: Mette Wanning og Tom Simonsen.
Stedet var hyggeligt og et godt udgangspunkt for ekskursioner på fridagen.
Alt i alt et kursus, som jeg på det varmeste kan anbefale til ALLE kolleger- ikke kun dem oppe i årene.

Med venlig hilsen
Inger Uldall Juhl, 57 år, praktiserende læge i 24 år.

[til top]


Dermatologi
[til kursusbeskrivelse]

2019

LUF kurset i dermatologi på Korsika er stadig højst anbefalelsesværdigt. 4 stærke undervisere giver et godt overblik over dette brede fag og udvikling i behandlingstilbud. Patienterne kan ikke blot inddeles i steroidrespondere og non-respondere. Også i dermatologien bydes der på nyere og effektive behandlinger.

Vor skræk for at overse det maligne melanom kan man ikke fjerne, men efter en god introduktion til dermoskopien, er man på lidt mere sikker grund i den kliniske hverdag.

Stoffet er omfangsrigt, og der er rigtig godt med pauser til at klare hjernen og drøvtygge det indlærte.

En repetionsdag var super til at skabe overblik og få det hele til at sidde bedre fast.

Ros til engagerede og inspirerende undervisere, men også til afslappet og effektiv kursusledelse.

Korsika er desuden en helt speciel del af Frankrig med sin helt særlige natur. Indkvartering og forplejning er i top uden at være for luxuriøst.

Altid rart at møde gode og dedikerede kolleger.

Henrik Kjærulff

Sorø


Anmeldelse af Kursus i Dermatologi, Korsika maj 2018

En hel uge om hudsygdomme! Synes det overdrevet? Det er det på ingen måde!
Vi bruger dagligt vores nyerhvervede og genopfriskede viden fra kurset.

Kurset foregår på Korsika i naturskønne omgivelser. Hotellet Napoleon ligger i en lille by L`ll Rousse med dejlige restauranter og en indbydende badestrand. Der er rig mulighed for udflugter og sport. Hotellet er skønt med dejlige værelser og lækker mad.

Selve kurset er veltilrettelagt af 4 dygtige og veloplagte undervisere. De har forskellige subspecialer, så vi kommer omkring hele specialet på bedste vis. Malignt melanom, BCC, atopisk dermatit, acne, psoriasis, venerologi etc. Der er et helt fantastisk kursusmateriale med slides, men også et notehæfte, som er særdeles brugbart - også bagefter. Der laves kursistinddragende undervisning med kahoots og billeder af dermoskopi, så forskellen på diverse "pletter" sidder godt fast. Som typer er underviserne også forskellige, og det bevirker, at man fanges mere af undervisningen. Der er meget humor og grin på kurset, det er er forløsende og holder opmærksomheden fanget.
Kursusledelsen er velorganiseret og et behageligt selskab. Opstår der et problem, klares det hurtigt og glat. Den sidste aften er der festmiddag og overraskelse, som vi ikke vil afsløre her. Det må I selv opleve.

Kurset gives de bedste anbefalinger.

Mvh

Josefine Lange
Lise Bøg Christoffersen
og Jane Kirkeby Gregersen


Uge 23/2015 på Korsika.
Nyligt hjemvendt fra LUF´s debutkursus i Dermatologi føler jeg mig inspireret til at give en
uforbeholden anbefaling af dette kursus til alle der ønsker at få et dybdegående dermatologisk
“brush-up”.
Kurset var yderst veltilrettelagt med emner som havde klar relevans for almen praksis og de fire
overlæger som stod for undervisningen, formåede at få formidlet stoffet på en let tilgængelig og
fangende måde.
Man fik en tilbundsgående gennemgang af diagnoser, behandlingsmetoder, specialafdelingernes
mulige tilbud i forhold til diverse hudlidelser samt hvad der hører til indenfor rammerne af offentlige
henvisningsmuligheder vedrørende kosmetiske behandlinger mm.
Det var en stor fordel at alle slides og noter blev udleveret til deltagene i forbindelse med afrejse,
så man havde mulighed for at få et overblik over stoffet på forhånd. Og det var også en klar fordel
at den sidste kursusdag var tilrettelagt med kort opsummering af alle de emner der var blevet
gennemgået, tilpas lang spørgetid samt quiz hvor ens viden blev testet…
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at samtlige deltagere rejste hjem med en klar fornemmelse af, at
have fået fornyet “blod på tanden” til selv at diagnostisere og behandle diverse hudsygdomme i
egne praksis, samt komme igang med at dermatoskopere for at afklare bl.a nævi, angiomer,
keratoser mm.
At kurset forgik under Korsikas sol gav tillige rig mulighed for at få indsigt i og afprøvet diverse
solcremers effektivitet ….. et på alle måder anbefalelsesværdigt kursus!!

Med venlig hilsen
Tania Alminde
Praktiserende læge
Østerbro


Anmeldelse af LUFkursus i dermatologi
Jeg meldte mig til dermatologikurset i forventning om, at jeg ville kunne blive klædt bedre på til at udføre dermoskopi i praksis, og at jeg ville få et grundigt brush-up i diagnostik og behandling af dermatologiske lidelser. Begge dele blev indfriet til fulde.
Første dag fik vi udleveret et grundigt noteapparat. Dels en oversigt over samtlige slides, der ville blive brugt til foredragene, dels et kompendium til efterfølgende brug i praksis. Det fungerede forrygende. Nemt at finde rundt i, godt overblik - og meget brugbart i klinikken efter hjemkomst - og til repetition af det store stofområde.
Der var tale om højt kvalificerede undervisere og et godt og varieret program. Der kom god systematik på dermoskopien, også via mange kliniske fotos og praktiske øvelser. Megen diagnostik blev genopfrisket og genopdaget, og uberørte emner som rationel brug af creme og solbeskyttelse blev præsenteret.
Foranlediget af et utrolig spørgelystent publikum, blev hudens og neglenes svampeinfektioner også gennemgået. Herudover emner som kløe, atopisk dermatit, acne og psoriasis - og mange flere. Jeg vil her igen nævne, den uvurderlige systematiske tilgang til ellers uoverskuelige emner, der efterfølgende - med kompendiet i hånden - har gjort kursets emner direkte anvendelige i min efterfølgende daglige kliniske praksis.
At kurset fandt sted på Korsika på et utroligt charmerende hotel med god forplejning og masser af sol var blot en sidegevinst. Men alt i alt kan jeg kun anbefale kurset på det kraftigste.

Med venlig hilsen
Lasse Poulsen, praktiserende læge, Horsens Sundhedshus

[til top]

Kræft i almen praksis
[til kursusbeskrivelse]

2019Kræft i almen praksis med LUF uge 3 på Tenerife.
Min motivation for at tilmelde mig dette kursus var dels stigende antal cancer patienter, dels mange nye behandlinger med dertil hørende bivirkninger, som jeg havde brug for viden om.
Rammerne var godt 30 videbegærlige kolleger, 4 entusiastiske undervisere og 2 rutinerede kursusledere på et dejligt velfungerende hotel Atlantico.
Indholdet er dels en update på epidemiologien, dels gennemgang af alle de større cancersygdomme med diagnostik, behandling og komplikationer. Derudover er der flere lektioner med paliation og sjælesorg og de mellem-menneskelige reaktioner på alvorlig sygdom.
Epidemiologien og historien om kræftbehandlingen står overlæge Hans Henrik Storm for med et rutineret overblik. Den moderne kræftbehandling og også et indlæg om molekylærbiologien står oerlæge i onkologi på RH Ulrik Lassen for. Der formidles en masse viden med stor forståelse for hvad der er vigtigt i vores speciale.
Paliationen er lagt i hænderne på almenmedicineren Thomas Gorlen, som er medforfatter på DSAM s vejledning, så også her højt niveau og praksisnært.
Endelig havde jeg forventet en psykolog til den psykologiske side af kræftsygdomme og behandlingernes belastninger. I stedet fik vi glæde af hospitalspræst Lotte Blicher Mørk som gav nogle spændende vinkler på mange af vores diskussioner og nogle konkrete samtaleideer.
Kursusformen veksler mellem katedral undervisning og casebaseret gruppearbejde, som i høj grad bliver erfaringsudveksling med gode kolleger. Kursuslederne var gode, til at vi fik holdt pauser, og der var passende arbejdsmiljø i kursuslokalet luft- og lysmæssigt.
Mit udbytte blev bl.a. dels lidt ændret holdning til at være hurtigere ude med flere CT-scanninger i thorax og abdomen og ikke forlade sig for meget på røg thorax, dels konkrete fif til medicinering. Herunder at man kunne bruge Ritalin til trætte cancerpatienter, og at stærke B-vitaminer også hjælper på kemofremkaldte neuropatier.
Derudover vil jeg i terminalforløbene forsøge med kontakter til lokale præster i det omfang patienterne har lyst til det. Hospitalspræst Lotte Blicher var her en øjenåbner som en ressource i de svære forløb for patienter og pårørende. Et helt andet højdepunkt for mig var da Ulrik Lassen på 4.dagen gav en forelæsning i tumorbiologi og fremtidens cancerdiagnostik og -behandling.
Kunne noget være disponeret endnu bedre? Enkelte kolleger havde foretrukket lidt mere gruppearbejde, jeg har selv svært ved at se, hvad vi så skulle have udeladt!
Konkl: Meget relevant kursus for både erfarne og, som jeg som jeg hørte det, også relevant for unge kolleger. Godt tilrettelagt og drevet af entusiastiske undervisere og ditto kursusledere.

Tue Flindt Müller, speciallæge i almen medicin på 28. år.


Jeg var afsted på kurset Kræft i almen praksis på Tenerife uge 3 2019. En uge med inspiration og solskin midt i januars mørke.
Det var et godt kursus, inspirerende og praksisrelevant. Der var nogle virkelig dygtige undervisere, som spillede fint sammen. Ulrik Lassen gennemgik onkologien, de nyeste behandlinger og prognoser, og der er bestemt sket meget på det område, siden jeg blev læge, nogle sygdomme har fået markant bedre prognose. Noget, jeg kunne tage med hjem, så de andre i praksis også blev opdateret. Thomas Gorlèn, praktiserende læge med solid erfaring i palliation, underviste i palliation i praksis, med gode fif og meningsudvekslinger, lige klar til brug hjemme i klinikken. Overlæge Hans Henrik Storm fra Kræftens Bekæmpelse formåede at gøre statistik og epidemiologi spændende og levende, hvilket vel må siges at være en præstation i sig selv. De tidligere år har der været en psykolog med, men i år blev vi i stedet undervist af Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst på Rigshospitalet, og hendes indlæg var levende, berigende og utroligt nærværende, med mange historier fra hendes møder med svært syge og døende patienter konfronteret med uretfærdighed, kaos, lidelse og svære tab. Mit indtryk er, at det berørte de fleste af kursisterne dybt. Kursuslederne var knivskarpe til at sørge for tidsplan, pauser og alt det praktiske.
Vi blev et godt hold, der blev rystet fint sammen, både kursister, undervisere og kursusledelse, med socialt samvær om aftenen.
Det var bestemt et anbefalelsesværdigt kursus, både indholdsmæssigt og formsmæssigt.

mvh
Anette SkadborgKræftkursus 2018
Hvis du vil vide, hvad der sker med din patient, når du henviser i en kræftpakke - så er dette kurset for dig. Der sker meget nyt indenfor kræftbehandling - den skræddersyes i højere grad til den enkelte patient, og immunterapi spiller en stigende rolle. Så hvis du undrer dig over, hvorfor din patient starter med kemoterapi før operation - og ikke ved, hvad det er for et middel, din patient behandles med - så får du forklaringen på dette kursus.
Kurset har været afholdt i mange år - denne gang med såvel ny kursusledelse som nye undervisere. Selvom det blev afholdt i nyt regi - så er det et yderst veltilrettelagt og velgennemarbejdet kursus. Både undervisere og kursusledere er engagerede undervisere og medvirkede til, at det også rent socialt er et godt kursus at være med på.
Det er samtidig et videnstungt kursus. Alle de store kræftformer gennemgås mht. epidemiologi, udredningsprogram og nyeste onkologiske behandlingsmuligheder - og der er rig tid til gruppearbejde og diskussioner. Den nye palliationsvejledning bruges som basis for undervisningen i palliation, således at man kan tage hjem fra kurset og føle sig rustet til at hjælpe sine patienter.
De psykologiske aspekter af alvorlig sygdom gennemgås, og som kursist får man fif til gode fraser/måder at arbejde terapeutisk med alvorlig syge patienter.
Kurset afsluttes med links og værktøjskasse til terminal forløb.
Det samlede udbytte af kurset er højt; Kurset afholdes på La Gomera - og ja det tager tid at komme dertil - men det er et skønt sted og værd at rejse efter.

Anne-Mette Norgreen
Lægehuset Hedehusene

[til top]


Krop og psyke
[til kursusbeskrivelse]

2018 på Tenerife
Krop og psyke er et fantastisk godt og tankevækkende kursus.
Kurset kunne også have heddet:
Hvordan finder vi frem til det værdifulde liv for os selv og vores patienter.

For at få mest muligt ud af kurset kræver det, at du er villig til at give lidt af dig selv og åbne op for, hvad du går og "bøvler" med, både i arbejdslivet og personligt. Det kræver, at du er villig til at tage en dyb og alvorlig samtale med dig selv og/eller en kollega om de svære ting i livet og om værdier og motivation og om, hvad det egentlig er du gerne vil.
Kurset er en kombinationen af træning, fordybelse, indsigt, udsigt, let meditation og faglig undervisning og det fungerer supergodt. Dette ikke mindst takket være fantastisk engagerede, dygtige og sprudlende undervisere samt dejlige kolleger.
Det er ikke et "hard core" fagligt kursus med store mængder af ny viden, men jeg har aldrig lært så meget på en uge.

Lene Bisgaard

[til top]


Kvinden - i teori og i praksis
[til kursusbeskrivelse]

2019

Kurset i kvindesygdomme beskæftiger sig med kvinden i alle livsfaser. Fra den lille pige over
teenageren til den voksne og gamle kvinde. Skift i disse livsfaser går som en rød tråd gennem
kurset, der beskæftiger sig med både eksistentielle, psykologiske, gynækologiske og sexologiske
temaer.
Formidlingen sker af særdeles dygtige undervisere, der både har inspireret, oplyst og ofte rørt os.
Kurset finder sted i smukke, indbydende omgivelser og levner masser af tid til refleksion og
sparring med gode kolleger. Der lægges også op til refleksioner over kvindens lægerolle i praksis,
og det har været berigende at få både mandlige og kvindelige lægers syn på dette.
Der har været arrangeret masser af fælles aktiviteter og både undervisere og kursusledere har
været engagerede og deltagende.
Jeg kommer hjem med både større viden samt fornyet energi og lyst til lægelivet.
Kan varmt anbefales!

Pernille Woidemann Bak


KVINDEN 2018

Kurset er godt og rammerne er flotte.Kurset hedder kvinden og er undervisning i kvinden fra ung pige til den aldrende kvinde.
Som mand kunne jeg få svedeture, når kvinder i overgangsalderen kom og ville have hormonpiller hjemme i praksis. Dette emne og mange andre praksisrelevante temaer blev gennemgået af tre meget kompetente undervisere. Kurset kan anbefales til mænd, der gerne vil blive klogere på det andet køn gynækologisk, sexologisk og psykologisk.

Vi var 5 mænd på dette års kursus

Morten Wolf
Lægerne Hesselager
Skolevej 31-33, 5874 Hesselager


September 2017.10.03

Igen et veltilrettelagt, relevant og godt kursus fra LUF.
Alt fungerede, overskuelig transporttid til kursussted. Skønt fredeligt velbeliggende, rent og hyggeligt hotel/kursussted med den mest fantastiske udsigt og direkte til havet.
Der er mange ting, der kan fremhæves:
Særdeles god pauseforplejning.
Engagerede kursusledere både i forhold til at holde en rød tråd i undervisningen og gode til i "fritiden" at arrangere fælles ture op i baglandet eller til Rethymnon til ikke på forhånd programsat fællesspisning.
Relevante emner, for almen praksis.
Engagerede yderst kompetente undervisere, der samtidig formåede at have almen praksis' vinkel på også. Der var en god variation i undervisningsmetoder, en god blanding af katedral undervisning, gruppearbejde, lidt rollespil, øvelser i små og større grupper - og ikke mindst god mulighed for at få en diskussion i gang, og god mulighed for refleksioner fra alle sider.
Positivt at et kvindekursus handler om hele kvinden og hele kvindelivet fra barn til voksen og den ældre kvinde. Der var både det hardcore faglige med gynækologien, men også givtigt med fokus på forskelligheden af patienttyper, lægetyper og det at se på kvinden fra mange vinkler.
Ærgerligt, at der kun var een mandlig kursusdeltager, der fandt kurset så relevant, at han tilmeldte sig det. Men godt, at han også var der.
Hermed en opfordring også til mandlige kollegaer, om at tilmelde sig dette fagligt og samarbejdsmæssige meget relevante kursus - der tilmed holdes et fantastisk smukt og fredeligt sted på Kreta.

Anne Astrup
Læge i Nr. Åby


Kvinden i praksis 2016

Med lidt umiddelbar skepsis overfor kursustitlen, meldte jeg mig alligevel med en veninde-kollega til dette kursus på Kreta. Kurset er bestemt målrettet til såvel den kvindelige som den mandlige praktiserende læge, som ønsker at blive klogere på den kvindelige patient i.f.t. en bred vifte af temaer; gynækologi, sexologi og ikke mindst de psykologiske aspekter og kommunikative udfordringer, der kan være i mødet med den kvindelige patient.
En af kursets største styrker er den tværfaglige undervisning, som på en sammenhængende og varieret måde bidrager til i højere grad at forstå og forklare "den hele kvinde", hvor sammenhængen mellem psyke og soma bliver belyst tydeligere.
Man får en bred (men naturligvis ikke en komplet) gennemgang af de vigtigste gynækologiske emner, herunder også særlig aktuelle temaer. Styrken er her at underviseren både har lang, bred og specialist-erfaring, men også et imponerende overblik over aktuelle og tidligere forskningsresultater.
I.f.t. sexologien var det væsentligste udbytte for mig en "af-tabusering", og således et skærpet fokus på i højere grad at lade det blive en naturlig del af konsultationen, og dermed få indsigt i, og mulighed for at få afhjulpet ofte tabu-belagte vanskeligheder for den enkelte og i forholdet. At se det som et muligt symptom og "termometer" på evt. "anden sygdom" eller vanskeligheder. Derudover også at blive bekendt med de behandlings- og henvisningsmuligheder, der eksisterer.
De psykologiske temaers kompleksisitet omkring kvinden fra ung til gammel, herunder kommunikation, sygdomsadfærd- og opfattelse bliver på en meget fin, humoristisk måde præsenteret mere forenklet, iblandet en cocktail af filmklip, små meget illustrative mindfullnes-øvelser og personlige erfaringer.
Indhold og fysiske rammer går godt hånd i hånd. Det lidt mindre hotel lige ud til Middelhavet i udkanten af en lille by, samt den semi-meditative atmosfære skaber de perfekte rammer for faglig fordybelse, kollegial fællesskabsfølelse samt ikke mindst et personligt energi-boost og en "klarhed" til at tage hånd om din kvindelige patient.

Pernille von Wallfeld, praktiserende læge i Hillerød.


"Kvinden - i teori og i praksis". Kreta uge 37- 2016
Med et hverdagsliv sammen med min hustru og vores fire døtre samt en klinik med 13 aktører, hvoraf næsten alle er kvinder, forekom kursus om kvinden, som en bydende nødvendighed. I 2015 deltog jeg i kurset "Manden - i teori og i praksis" med stort udbytte, og med samme koncept var det oplagt at tage på kurset om kvinden.
Kursus blev ledet af 2 garvede engagerede aktører (Jørgen B. Jensen, praktiserende læge og Leif Skive, speciallæge i almen medicin, idrætslæge).
Lokaliteten var ubeskrivelig skøn i rolige omgivelser direkte ud til Middelhavet i den lille by Almyrida på Kretas nordkyst. Huser kun 76 fastboende i vinterhalvåret. Lokaliteten medførte rig mulighed for at lade tanker og følelser vokse og flyde frit.
Undervisningen var katedral med talrige seancer med diskussioner i grupper eller to og to imellem og fælles diskussion af tema efterfølgende.
Anette Skriver, klinisk psykolog, førte os på fineste vis gennem nogle af kvindesindets filurligheder. En meget nærværende undervisning krydret med brug af personlig både glæde og smerte, som middel til at forhøje retentionen af det sagte. Et af mange statements: "Det er ikke dine følelser, der fucker dit liv op. Det er det, du gør for ikke at mærke dem".
Jan Blaakær, professor og overlæge i gynækologi, opdaterede os indenfor en lang række gynækologiske problemstillinger. Meget vidende, opdateret, humoristisk og anerkendende. Undervisningen ligeledes krydret med erfaringer fra det personlige liv medførende høj grad af retention. Opdatering indenfor HPV-vaccination. Lærerig gennemgang af +/- ved substitutionsbehandling med hormoner.
Ellids Kristensen, psykiater, sexologisk overlæge, gennemgik en række sexologiske problemstillinger bl.a. med udgangspunkt i de forskellige livsfaser. For mit eget vedkommende tilkom der ikke så meget nyt. Dette jo givetvis farvet af, at jeg året før havde hørt samme underviser på "Mandekursus". Mange af indlæggene var naturligt nok gengangere, da problemstillingerne i sagens natur oftest knytter sig til livet mellem kvinde og mand. Det vigtige i, at vi som læger tør spørge ind til eventuelle seksuelle problemstillinger, blev meget fint tydeliggjort.
Samlet set et kursus som jeg varmt kan anbefale til kolleger. Underviserne var særdeles selvkørende.
Som et kuriosum kan nævnes, at hovedparten af de mandlige deltagere valgte fridagen til at gå den smukke 18 km lange tur gennem "Samariakløften", hvorimod en større delegation af kvinder valgte at tage til en af de større byer og shoppe lidt.

Læge Claus Orloff Juhl


2015

I 2014 deltog vi i kurset ” Manden - i teori og i praksis”. Et fremragende kursus, holdt i meget smukke omgivelser. Så da vi kom hjem, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om at vi måtte af sted igen.

Nu var det den kvindelige patient, det gjaldt.Et yderst veltilrettelagt kursus.Ledet af meget kompetente og engagerede kursusledere.Undervisning på højt fagligt niveau, leveret af dygtige, velforberedte undervisere, hvor alvor og humor var fint afstemt. Meget inspirerende og yderst praksisrelevant.

Lokaliteten kan ikke vælges bedre. Vores eget lille hotel, 50 m fra vandkanten, på Kreta's nordkyst. Personalet venlige og imødekommende. Forplejningen i top.

Kvinder går mere til læge end mænd. Gynækologi og den kvindelige smertepatient fylder meget i almen praksis. Så derfor kan det undre, at så få mænd deltager i kurset. Måske skal årsagen søges i kursets titel ” Kvinden i praksis - som patient og som læge”. Man kunne overveje at ændre titlen, så vores mandlige kolleger får lyst til at deltage i dette veltilrettelagte kursus. Forslag " Min kvindelig patient" eller " Kvinden i teori og i praksis".

Alt i alt et kursus som varmt kan anbefales til både mandlige og kvindelige praktiserende læger.

Elke Baurichter og Elsebeth Lindegaard


I uge 40 drog 26 kvindelige kursister samt 3 kvindelige undervisere, samt de to mandlige kursusledere Leif Skive og Jørgen Jensen til den lille landsby, Almyrida, på Kretas nordkyst.

I den følgende uge blev vi med sikker hånd ført gennem kvindens og kvindelivets faser, facts, myter og krinkelkroge af psykologen Annette Skriver, gynækologen Anette Peen og sexologen Ellids Kristensen.

Ingen af vi 26 kursister havde før været på et rent kvindekursus, og det var fra kursusledelsens side slet ikke tænkt som sådan primært. Men samtlige deltagere gav udtryk for efterfølgende, at det havde været med til at gøre kurset ret unikt såvel under selve kurset som i fritiden.

Undervisningen foregik hovedsageligt i plenum men også i grupper og foruden de mere hardcore facts udi gynækologien og sexologien blev de mere "bløde" sider og værdier hos såvel den kvindelige patient i praksis som den kvindelige læge vendt. Vi blev af Anette Skriver flot introduceret til en nyere gren af kognitiv terapi, ACT ( Acceptance, commitment Therapy), hvilket var både spændende og tankevækkende.

Alt foregik i en åben, varm og god atmosfære med mange spændende diskussioner og ikke mindst megen moro. Såvel undervisere som kursusledere var engagerede og velforberedte.

Kurset kan absolut varmt anbefales, og jeg forestiller mig da også at mandlige læger Vil kunne have glæde af kurset.

Annette Vibæk Lund

Praktiserende ( kvindelig :) ) læge i Risskov'

[til top]

Manden - i teori og i praksis
[til kursusbeskrivelse]

Kreta, September 2019

Hvorfor står mænds selvrapporterede helbred i stærk kontrast til det uomtvistelige efterslæb i levealder i sammenligning med kvinder både indenfor, men især på tværs af socialgrupper?
Dette emne blev indgående behandlet, og ”Hvordan mænd møder sundhedsvæsenet og Hvordan sundhedsvæsenet så møder mændene” var den vigtigste take-home for mig fra dette glimrende kursus.

Herudover bød kursus på vekslende emner indenfor bl.a. Kommunikationsstrategier, Sexologi, Infertilitet samt naturligvis den store Urologipakke hvilket gjorde, at dagene fløj af sted. Kurset var en fin blanding af oplæg, cases, spørgerunder, ”nabo”-diskussioner et enkelt veludført rollespil og givende pausesnak.

Underviserne er dygtige formidlere og yderst kompetente på deres områder, meget imødekommende ved spørgsmål, både ad hoc og i pauserne.

Rent praktisk præges kurset af en rutineret kursusledelse, afviklingen gik glat, relevant indplacerede pauser – og pauseforplejning i topklasse.

Hotellet ligger i en lille fredelig by, godt 20 m fra dejligt badevand med gode værelser. Der lægges op til inkluderende samvær, så selvom kursusholdet både bestod af mange der var alene af sted og flere der var af sted sammen fra samme praksis, oplevedes det for mig aldrig svært at finde nogen at spise ude med – men også fint med plads til ønsket alenetid, vandre-, løbe- og svømmeture.

Jonas HaldSeptember 2018

Lige hjemvendt fra en uge på Kreta, klogere på manden i teori og praksis. Kurset giver indsigt i de udfordringer, der er ved diagnosticering og behandling af mænd. Sætter fokus på det paradoks, at mænd har større sygelighed og højere dødelighed end kvinder, men vurderer selv deres helbred som godt. Psykolog Svend Aage Madsen leder os igennem manden gennem tiderne og de udfordringer, der er gennem livet fra unge mænd- fædre- til den gamle mand krydret med sociologiske betragtninger, og nye måder at betragte mandens sygdomme på. Undervisningen veksler fint mellem det mere psykologiske aspekt og de mere hardcore urologiske lidelser meget fint præsenteret af Erik Højkjær Larsen, så alle bliver opdateret på det urologiske område. Astrid Højgaard leverer spændende oplæg om sexualiteten hos mænd i alle aldre og de forskellige udfordringer ved sexuelle dysfunktioner. Kurset giver samlet et nyt og mere nuanceret syn på manden som patient, som helt klart kommer vores mandlige patienter til gode.

Så er det et ekstra plus, at kurset foregår i dejlige omgivelser med mulighed for at nyde det omgivende land og vand, samt at man har rig lejlighed til at få talt med kollegaer fra alle dele af landet.

Irene Høgsbro , Tarm


3.-10. september 2016, Almyrida, Kreta.

Det er nu aften på næstsidste kursusdag, og jeg og 18 andre kursusdeltagere er efterhånden rigtig godt rustede til at tage imod de kommende års lange række af mandlige patienter, der enten på eget initiativ (eller ægtefællens) møder op men vi vil samtidig have blikket rettet mod alle de mænd som vi sjældent eller aldrig ser.
Manden som patient er i løbet af 5 kursusdage blevet vendt og drejet, fra alle de tankevækkende epidemiologiske data, manden med de kroniske sygdomme, manden som far, mandens komplicerede og udfordrende urologi til konkrete og meget brugbare sexologiske råd.
Kursus er meget kompetent bemandet med urolog, sexolog og psykolog der i fællesskab og med stort engagement underviste og for det meste kunne styre de diskussions- og spørgelystne deltagere.
Kursus afholdtes som internat i en lille og meget fredelig by på Kretas nordkyst hvor den beskedne størrelse på både by og hotel har givet de bedste rammer for kollegialt samvær.
Kursus har sin altovervejende berettigelse i det faktum at mænd generelt lever kortere end kvinder og at mænd inden for stort set alle sygdomskategorier har en mortalitet der er større end kvinders. Kursus gav ikke løsningen på denne store udfordring og svaret ligger nok heller ikke lige om hjørnet, men der er ingen tvivl om at vi alle tager hjem med øget opmærksomhed på Manden - i teori og praksis.

Hasse Christensen


April i år valgte min mandlige kompagnon at sælge sin andel af praksis til en kvinde, således at vi nu er en 3 ”kvindes ” praksis.

Vi havde selvfølgelig overvejet, om det ville få betydning for patientsammensætningen. For at opruste min viden om mænd, valgte jeg at tage på kurset: Manden - i teori og i praksis.

Jeg havde haft en lille snert af betænkelighed for om kurset ville være søgt af mænd i navlebeskuende diskussion om egen seksualitet. Lad mig slå fast med det samme, at det ingenlunde var tilfældet.

17 kursister, 7 kvinder og 10 mænd, drog til Naphlion på Pelepones for i løbet af en uge at blive klogere på mænd, myter om mænd, mænds seksualitet, mænds fysiske sygdomme og mænds reaktion på kriser, depression, fadderskab, og alderdom.

En rød tråd gennem ugen var: Vi tror, vi forstår mænd, men gør vi?

I hvert fald er vores prioriteringer og synliggørelse af svage grupper af mænd i hverdagen svære at få øje på.

De 3 undervisere:
Kaare Christensen professor dr. med, Syddansk Universitet.
Peter Lyngdorf, overlæge androlog og sexolog, Centralsygehuset Nykøbing F.
Svend Aage Madsen, chefpsykolog, ph.d. klinikchef, Rigshospitalet.

var alle formidable. De var velforberedte, entusiastiske og til tider provokerende, hvilket medførte mange gode og afklarende diskussioner..

At de står for 3 så forskellige fagområder, er så absolut med til at give en større totalforståelse. Jeg synes det er befriende for en gangs skyld at få lov til at bevæge sig væk fra guidelines og behandlingsmål - og så gå et skridt bagved og se på de sociale, psykiske, fysiske og epidemiologiske aspekter. Det giver næring til i hverdagen at følge guidelines og behandlingsmål, men også indsigt i at der er områder, hvor guidelines ikke rækker.

Undervisningen var foredrag afbrudt af diskussioner og lidt gruppearbejde. En passende blanding.

Emnevalget kan altid diskuteres, men ugen var så pakket, at jeg ikke synes der var plads til mere.

Kursusstedet, Naphlion, Pelopones i Grækenland er for mig et hit. Der var også tid til afslappende vandre- og badeture. samt en fælles tur til Epidaurus, hvor vi havde en græsk, meget beleven guide, der bl.a. fortalte om græske fædre og mænd i mytologien

Manden - i teori og i praksis er i høj grad anbefalelsesværdigt og bedømt ud fra evalueringen, er jeg sikker på, at mine 16 medkursister vil mene det samme.

Tak til de 2 kursus ledere Jørgen B. Jensen og Leif Skive for det store arbejde, de har lagt i at få et så gennemarbejdet kursus på plakaten hos LUF.

Karen Schou
Holstebro

”Manden – i teori og i praksis” – Kreta, Grækenland uge 37, 2011.

24 kursister – 9 mænd og 15 kvinder – mødtes i Almyrida, Kreta til undervisning om mandens sygdomme, om det der kendetegner mandens sundheds- og sygdomspsykologi – og om det, der er særligt for manden, som bruger af sundhedsvæsnet.

De 4 undervisere:

Carsten Hendriksen, overlæge, dr. med., Institut for Folkesundhedsvidenskab & Herlev HospitalEllids Kristensen, psykiater, lektor, overlæge ved Sexologisk Klinik, RigshospitaletSvend Aage Madsen, psykolog, ph.d., klinikchef og chefpsykolog, RigshospitaletJørgen Nordling, overlæge, professor, dr. med., Urologisk afdeling, Herlev Hospital

var alle uhyre vidende og engagerede.

Emnerne var meget relevante for den praktiserende læge – såvel mandlig som kvindelig. Og den ekstra dimension – at udgangspunktet var manden som køn – gav mulighed for nye perspektiver på kendte emner.

Undervisningen var katedral – med rigelig plads til diskussion og deltagerinvolvering – afvekslende med gruppearbejde. Netop gruppearbejdet gav basis for refleksion over egne holdninger og egen praksis – og inspiration til at tænke nyt.

Kursusledelsen – Jørgen B. Jensen, Rungsted Kyst og Leif Skive, overlæge, Privathospitalet Hamlet, Sundhedscenter – var kompetent og aktiv.

Ved evalueringen var der mange roser til undervisere og kursusledelse – og stor tilfredshed med kursets indhold og forløb.

Kursusstedet er vidunderligt!

Alt i alt et inspirerende kursus, som jeg varmt kan anbefale.

Susanne Surlykke, Ølstykke

[til top]


Når læger leder sammen
[Til kursusbeskrivelse]

Efterår 2019

Vi har været i kompagniskab sammen i 9 år, og vi har bare gjort alting så godt vi nu kunne i forhold til ledelse af vores praksis. "Leading by Luck" kunne man kalde det. Vi har tit været udfordret mht. ledelse, da vi ikke har haft forudsætningerne i orden.
Men kurset har givet os et godt indblik i ledelse, og det har givet os lyst til at tage ledelse på os, og fremstå som én enig og tydelig ledelse. Ulrik Lange fik på en meget elegant måde omsat diverse ledelsesprincipper og teorier til praktiske håndgreb og redskaber. Vi fik tid til at arbejde med redskaberne i vores eget kompagniskab og prøvede også kræfter med at arbejde / være sparringspartner for andre praksis i forhold til deres ledelsesmæssige dilemmaer - under supervision af Ulrik Lange og kursusleder Per Høgh. Vi lavede også sjove øvelser, som på sin vis gjorde kurset til en leg.
Det har været 3 intensive dage, men internatet har været en god kursusform, og vi kom lettere i kontakt med andre praksis, da vi også tilbragte "fritiden" sammen om aftenen og fik udvekslet erfaringer.
Per Høgh er en rigtig dygtig, sjov og hyggelig kursusleder, som skaber en god ramme for kurset og en god stemning - bl.a. vha. sin guitar og sang. Fælles sang skaber fællesskab og giver fornyet energi til at modtage undervisning.
Kurset foregik på Thaysens Hus ved Ringe på Midtfyn, og her blev serveret rigtig god mad i hyggelige omgivelser på det tidligere plejehjem. Stedet er nu bl.a. kursussted og kokkeskole, og det smager man. Uhm….
Vi kan varmt anbefale andre læger / kommende ledere at deltage i dette kursus

Michael Kaltoft og Jens RosbachEfterår 2017

Hermed de bedste anbefalinger til kurset "Når læger leder sammen".
Ulrik Lange er en dygtig, inspirerende og empatisk underviser, der på fornemste vis introducerede os til nogle af de mange ledelsesaspekter i praksis.
Kurset indeholder en god balance mellem plenumundervisning, gruppearbejde på tværs af praksis samt arbejde i egen praksis med egne kompagnoner.
Det var interessant at blive præsenteret for Jung personlighedstyper, hvilket bidrog til stor selvindsigt og samtidig forståelse for ligheder og forskelle kompagnonerne imellem.
Thaisen Hus på Fyn danner nogle hyggelige, intime og personlige rammer for kurset.
Maden og serviceniveauet er i top.
Vi fik en masse brugbare ledelsesredskaber med hjem og har nu indført ugentligt Kai-zen møder i vores praksis.
Vi tog fra kurset med højt humør og fyldt med inspiration til at videreudvikle vores ledelseskompetencer i praksis.

Caroline Tvede, Michael Christensen og Mette D. Norus , Lægerne i Støden, Roskilde    [til top]


September 2016
Kurset du ikke vidste, du ikke kunne undvære!

Kurset får klart formuleret nødvendigheden og gevinsten af god ledelse. At det kræver en kontinuerlig indsats. Udfordrende at lære at koordinere ledelse i fællesskab. Kurset inspirerer og motiverer i høj grad til at tage aktivt fat på ledelse som værktøj. Meget inspirerende at lære noget om personlighedstyper både i forhold til sin egen, men også i høj grad kollegernes personlighed, styrker, ressourcer og udfordringer.

Generelt synes vi kurset blev afholdt i et passende tempo af super dygtig, inspirerende og energisk underviser. Det var intensivt, men afbrudt af sjove og illustrative lege om samarbejde/ledelse. Pga. af intensitet og megen ny viden på området ville det være en god ide at skabe luft i arbejdsprogrammet på første arbejdsdag efter kurset.

Sammenfattende har kurset forvandlet den svære ledelsesopgave til en sjov udfordring.

Hanus Debes Joensen


Forår 2015

Tør du og dine kolleger erkende at ledelse i jeres kompagniskab er en kæmpe udfordring, og tør du blive klogere på dig selv i ledelsesrelationer… Så er det her et kursus for dig og dine kolleger.
Kurset, der strakte sig over 3 dage fra fredag morgen til søndag eftermiddag, fandt sted i rare omgivelser på Thaisen Hus Kursuscenter på Fyn, et lille sted med skøn forplejning baseret på fynske råvarer.
Vi var i alt 18 kursusdeltagere fra 5 kompagniskaber af varierende størrelse. Vi var geografisk velrepræsenteret, ligesom kompagniskabernes konstellation var forskellig strækkende sig fra kompagniskaber under etablering til en praksis under generationsskifte, hvor både indkommende og afgående læge var med. Kursets underviser, læge og chefkonsulent Ulrik Lange fra konsulenthuset Cubion, kender almen praksis og vores ledelsesudfordringer særdeles godt. Han er kendt fra både Årskursus i Ledelse( LUP) og fra den aktuelle visionsproces i PLO.
Forberedelse til kurset bestod i elektronisk udfyldelse af Den Jungianske Type Indikator, personaleinddragelse i form af (anonyme) spørgeskemaer samt udvælgelse af 1--?2 problemstillinger med ledelsesmæssig baggrund. Kurset var bygget inspirerende op omkring korte teoretiske oplæg, udfordrende øvelser , diskussioner i egen ledelsesgruppe, praksis--?supervision af medbragte cases og arbejdet med den Jungianske Type Indikator ( JTI) både individuelt, i ledelsesgruppen og i plenum.
De teoretiske emner, som blev inspirerende og skarpt fremlagt af Ulrik Lange, var bla; grundlaget for en ledergruppe, den enkelte i fællesskabet, gruppens dynamik og samspil samt spændinger og konflikter, organisering af praksis, ledelsesrum, møder og beslutningsprocesser, relationer mellem ledelse og personale samt forebyggelse og håndtering af konflikter.
Det var desuden afgørende for udbyttet af kurset at møde åbne og velforberedte kolleger, der turde dele bekymringer, konflikter og personlige overvejelser omkring det at være ledere sammen i små fællesskaber.
Kurset får min varmeste anbefaling, ligesom både Ulrik Lange og kursusleder Per Høeg skal have tak for at have stykket dette kursus sammen på meningsfuld vis.

Helle Nørskov Eriksen. Familielægerne Valby


"Når læger leder sammen" 2015

Mine største anbefalinger til dette kursus! Jeg kom tilbage til praksis med ny inspiration, gejst og klar til ledelse og samarbejde på den gode måde.

Ulrik Lange formåede at gøre undervisningen i ledelse overskueligt og spændende. En utrolig dygtig og inspirerende underviser, der fastholdt vores interesse alle dagene.
Vi var 19 læger fra forskellige praksis i hele landet: både store og små og mellemstore praksis, unge og gamle. En rigtig god sammensætning, så vi ku sparre med hinanden.

Jungs typeforståelse brugte vi en stor del af tiden på, og det bidrog til forståelse af hinandens forskelligheder i vores egen praksis. Vi fik sat ord på vores praksis profil: hvor er vores stærke sider, og hvilke kan vi udvikle bedre. Det bidrager i dag væsentligt til samarbejdet med hinanden i hverdagen.

Det nødvendige ledelsesrum, den gode dagsorden, personaleevalueringer, udviklingsplan, samspil og konfliktløsning var nogle af de vigtige emner, der blev undervist i. Undervisningen blev i hele forløbet formidlet på en klar og inspirerende måde også med inddragelse af alle kursister. Hele kurset var relevant fra start til slut.

Det allervigtigste er, at kurset har bidraget til min lyst til at arbejde med ledelse i den travle hverdag og givet mig inspiration til, hvordan man kan lede arbejdet i praksis effektivt med klarhed og respekt for hinanden - så man også kan få skabt gode resultater i hverdagen.


Hanne Møller Hansen/Lægerne Langes Torv, Frederikssund, oktober 2015

[til top]


Når læger leder sammen - 2
[til kursusbeskrivelse]

2017
Ulrik Langes ledelseskursus 2 levede på alle måder op til forventningerne om at kunne bruge ledelse på en bedre og mere konstruktiv måde via relative simple værktøjer der i den anden giver både mere effektivitet og arbejdsglæde. Det er en force i sig selv at alle læger fra praksis er med både grundet fokus, nærvær, fælleslæring og fællesforståelse overfor hinanden.
Den gode veksling mellem teori og praktiske opgaver indenfor egen praksis var utrolig givende og giver stor reflexion og fællesforståelse overfor vore handlemønstre og udviklingspotentiale, hver især og for praksis. Tillige ytrer vores personale også stor tilfredshed.
Vi glæder os allerede til ledelseskursus 3.

Mvh Zella kassøe , Amalielægerne , Horsens sundhedshus

[til top]

Resiliens

Resiliens kursus september 2019

Kursusbeskrivelse:
"Resiliens handler om at opbygge og vedligeholde modstandskraft i forhold til de udfordringer og kriser, vi udsættes for i livet. Det handler om robusthed, spændstighed, elasticitet, livskraft og livsmod. Men også om vores egen skrøbelighed. Evnen til at overvinde belastninger og risikofaktorer. Udfordringer er der nok af - stigende arbejdspres, opgaveglidning, tilsyn samt forventninger fra patienter, pårørende, personale og samarbejdspartnere. Din evne til resiliens som læge kan skærpes og næres, og du kan øge dine patienters"……….

Resiliens definition:
"Psykisk modstandsevne, så mennesket trods vanskeligheder kan udfolde sig positivt og komme tilbage efter at have været svækket, med transformation, indsigt, klarhed."


3-dages kurset om resiliens var en bevidsthedsudvidende oplevelse - en lærerig vandring ind sjælelivets forunderlige verden, hvor vi fik udsigt til, og indsigt og forståelse for, dettes betydning og indvirkning på hverdag, livsforløb og interaktion med andre mennesker.
Vi arbejdede mod øget bevidsthed om bevidste og ubevidste mekanismer i vores liv med os selv og andre samt konkrete metoder, dels til eget brug - men også til brug i arbejdet med patienter.

Arbejdet foregik dels som fællesundervisning, afvekslende med arbejde i mindre grupper med emner som: livscirkel, energikar, aflastning af livs-rygsækken, konflikthåndtering og mindfulness.
Gruppearbejdet var tilrettelagt med udgangspunkt i egne oplevelser og livssituationer - hvilket var krævende og udfordrende, men samtidig gav dybde og indhold i hver enkelt session.
Andendagens introduktion til musikterapi og livskraft via musik ved Tove var overraskende virkningsfuld og gav indsyn i musikkens muligheder og indvirkning på menneskesindet
Vores meget stedkendte og kompetente rejseleder Helene guidede os fra start til slut og sørgede for, at vi ikke blot var turister, men aktivt deltog, var til stede og fuldt ud oplevede, de meget veltilrettelagte dagsrejser.

Kursusledelsen sørgede for at skabe en perfekt ramme om kursusdagene, og lokaliteten Gl. Avernæs med sin kombination af fantastisk smuk natur med skov, hav og højt til himlen, simpel properhed og veltilberedte og velsmagende måltider fik det hele til at gå op i en højere og meget harmonisk enhed.

Ved evalueringen var der udbredt stemning for et resilienskursus del 2- hvilket afspejler det behov for fordybelse og øget indsigt i dette emne, som vi nok alle oplevede.

Venlig hilsen

Deirdre Nathalie Dufour, speciallæge i dermatologi

[til top]

Sandt eller falsk om kost og motion
[til kursusbeskrivelse]


Fuerte Ventura 2017

Frisk pust til hverdagens evigt udfordrende livsstilssnak. Fornyet tro på at det måske alligevel nytter.
Det blev vi opfyldt af på dette kursus, med mangfoldige vinkler på sagen.
Arne guidede os gennem fyldige slides med dugfriske fakta i farver på grafer og kurver. Henning delte sin passion for spinning, elastikøvelser og højteknologiske muligheder for træningssupport, samt tips og tricks til at få de mindst motionsaktive på banen. Anette demonstrerede på medrivende og underholdende vis, kunsten at vække gejsten hos de, der har svært ved at rykke sig, bl.a. ved at nå ind til deres helt egne drømme og mål. Det var en forførende tur igennem motivationspsykologiens snørklede kroge.
Således fik vi nuanceret vores tilgang til den motiverende og coachende samtale og blev fagligt oprustede vedrørende diæt og motion. Vi fik lært om personlige profiler og individualiseret tilgange til motivation, træning og kostråd.
Meget relevant og anvendeligt kursus med dejlige inspirerende og humoristiske undervisere samt kursusledere, der sørgede for at vi alle havde det godt og at der ikke var noget slinger.
En fornøjelse var det også, at vi i pauser og på fridagen kunne benytte stedets mange motionstilbud.
Kurset kan varmt anbefales!

Charlotte Husfeldt, HillerødFuerteventura 18.-25. maj 2014.

Kurset:
Et helt nyt kursus, som blev afviklet for allerførste gang. Undervisningen var primært katedralundervisning men med livlig deltagelse fra "salen". Vi fik gennemdiskuteret facts om kost og motion, dels som led i slankekure og dels som led i almindelig kost i hverdagen. Endvidere blev de psykologiske aspekter, om hvorfor det er så svært at ændre livsstil, gennemgået. En sjov og lærerig detalje var at lave "Ny Nordisk Hverdagsmad" til os selv til frokost en dag.

Kursusledelse og undervisere:
Jørgen Jensen og Leif Skive er begge særdeles erfarne kursusledere, så de fik kurset til at glide uden problemer, selv om det var første gang kurset blev afviklet. Underviserne var alle meget kompetente: Ernæringsekspert Arne Astrup, human fysiolog Henning Langberg og klinisk psykolog Anette Skriver, som var et rigtig godt team og supplerede hinanden flot.

Sted:
Playitas på Fuerteventura, som er et kombineret familie- og sportscenter, fungerede fint som kursussted, selv om placeringen af centret er lidt isoleret. Det var masser af aktiviteter at fordrive pauserne med, hvis man havde lyst til dette.

Konklusion:
Et rigtig godt kursus, som gjorde alle deltagere klogere på aspekterne af kost og motion, som vores patienter ofte spørger til vores mening om. Et særdeles relevant indhold, en god kursusledelse og 3 meget kompetente undervisere gør, at jeg varmt kan anbefale dette kursus, som forhåbentlig bliver gentaget.

Praktiserende læge
Stig Sonne-Larsen


Sandt eller falsk om kost og motion.
Ugekursus på Fuerteventura uge 21, 2014.
5 hele dages undervisning, 1 fridag og 2 rejsedage.

Undervisere:
Professor Arne Astrup ( kost/ ernæring), Professor Henning Langberg (motion/idræt) og Psykolog Anette Skriver (motivation til forandringer mm).

Kursusledelse:
Leif Skive og Jørgen Jensen.

Undervisningen:
Særdeles god og inspirerende undervisning af meget høj faglig kvalitet.
Skiftende undervisere gennem dagen og stor entusiasme fra de 3 undervisere og 2 kursusledere, skabte et rigtigt godt undervisningsmiljø med stor mulighed for dialog, belysning af relevante emner fra mange sider og svar på mange, mange deltagerspørgsmål.
Undervisningen var meget varierende i form, vekslende mellem forelæsninger og praktiske opgaver.
Der var mulighed for selv af prøve kræfter med "Ny nordisk hverdagsmad", konditionstest og forskellige former for træning ( spinning og styrketræning).
Alt med faglig vejledning og instruktion fra underviserne.
Erfaren kursusledelse med afvikling af undervisningen til tiden og som planlagt - praktiske udfordringer/logistiske opgaver løst løbende. (kurset afholdtes for første gang)
La Playitas, Fuerteventura, hotel/resortområde med stor mulighed for forsk sportslige aktiviteter, vandre- og løbeture, havbad og afslapning-- lokaliseret på en vulkanø, der ud over gode cykelstier, ikke bød på meget. Perfekt til vores kursus.
Således boostede med masser af ny og spændende inspiration til motivationsfremmende samtaler og store mængder af ny faktuel viden, føler vi os langt bedre rustede til den dagligt tilbagevendende dialog med vores patienter ang kost og motion.

100% deltagerfremmøde til al undervisning taler for sig selv - Kurset kan meget varmt anbefales!!!

Praktiserende læger Flemming Sørensen & Eva Brændholt Sørensen.

[til top]