Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Den døende patient

print kursusbeskrivelse

Tilmelding
Senest 26.07.2019
Klik her for tilmelding


Kursets formål og indhold
Som praktiserende læge er vi nøgleperson for vores patienter - også når de er terminale og ligger for døden. Et kendskab til basal palliation og lindring af den terminale patient er et godt udgangspunkt for, at vi som praktiserende læger bedst kan støtte, vejlede og behandle patient og pårørende i den sidste fase af livetæ.
Som tovholder kan vi sikre os, at der er kontinuitet og kvalitet i behandling af den terminale patient og pårørende - hvad enten dette foregår i eget hjem eller på plejehjem.
Den palliative indsats går på tværs af faggrupper. Medicinsk viden udvikler sig hurtigt, samtidig med at flere og flere opgaver udlægges til almen praksis.
På dette kursus styrkes dine kompetencer i at behandle døende i eget hjem.

Følgende emner vil indgå i kurset
• Klassisk/moderne forståelse af palliativ indsats
• Egen læge som tovholder, når alvorligt syge patienter ønsker at dø hjemme
• Samtale med patienten og de pårørende
• Håndtering af basal palliation
• Sufficient smertebehandling
• Lindring af dyspnø, angst og uro
• Lindring af kvalme og opkastninger
• Organisation og samarbejde med andre aktører

Undervisningsmetoder
Katedral undervisning og gruppeundervisning, erfaringsudveksling og plenumdebat.

Målgruppe
28 praktiserende læger

 

Kursussted
Hotel Vejlefjord

Kursustidspunkt
9. september 2019

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt for 1 dag selvvalgt efteruddannelse og 1 dag systematisk efteruddannelse med aktivitetsnummer 2019-0214.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: 3.300 kr. inkl. frokost og pauseforplejning
Depositum: 800 kr

Tilmelding
Senest 26.07.2019
Klik her for tilmelding

Undervisere
Speciallæge i almen medicin Anna Weibull
Har mangeårig erfaring i palliativ behandling. Har gennemført Nordic Specialist Course in Palliative Medicine- Leder af arbejdsgruppen, der har skrevet DSAMs vejledning om palliativ medicin. Hun er desuden erfaren underviser af praktiserende læger om emnet. Modtog Mahlerprisen i 2017 for sin mangeårige indsats for at styrke palliativ behandling i hjemmet og i almen praksis.

Hospitalspræst Lotte Blicher Mørk
Hospitalspræst på Rigshospitalet i 14 år. Stor erfaring med samtaler med kræftpatienter, deres pårørende og det sundhedsfaglige personale - om mødet med liv og død, livsmod og afmagt, og glæde og sorg som et uomgængeligt livsvilkår. Erfaren underviser, foredragsholder (bl.a. på lægedage, Store kræftdag og andre lægekurser) og debattør. Forfatter til bogen "På en måde skal vi dø".

Kursusledelse
Praktiserende læge Andreas Højring, tlf. 28831323, e-mail
Praktiserende læge siden 2004, i kompagniskabspraksis i Hørsholm. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser i Medicinsk historie, Medicinsk etik, Pædiatri for almen praksis, onkologi i praksis mm. Medlem af LUF´s bestyrelse og desuden kursusleder på LUFs kursus "Resiliens"
Specialepraksiskonsulent i KAP-H inden for onkologi og palliation siden 2013.