Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Generalforsamling 2019

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 17.00
på foreningens hjemadresse, Solsortvej 87, 3200 Frederiksberg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse
6. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen dvs. senest den 4. juni 2019.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske her