Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Hverdagspsykiatri i almen praksis

print kursusbeskrivelse

Tilmelding
Kurset er fuldtegnet,men der opskrives venteliste
Klik her for tilmelding til venteliste


Baggrund

Psykiatri i almen praksis er ofte "psykiatria minor" med et sammensurium af depression, angst, personlighedsforstyrrelser, selvskade, kriser/tilpasningsreaktioner og misbrug. Den praktiserende læge præsenteres for brogede symptomer og der er meget somatik i psykiatrien og omvendt.
Praktiserende læger forventes at kunne håndtere mange af disse patienter og for lægen er det vigtigt at kunne genkende patientens psykiske sårbarhed. Der er tiltagende fokus på behandlingen af denne patientgruppe og det er lægens viden, der afgør om patienterne får korrekt diagnose og behandling.

PLO og Danske Regioner har udpeget 'hverdagspsykiatri' som indsatsområde under den systematiske efteruddannelse med 2 kursusdage.

Formål
Kursets formål er at styrke deltagernes evner til at genkende og håndtere patienter med psykiske problemer i almen praksis, opdatere og øge den praktiserende læges viden om diagnostik og behandling indenfor dagligdags psykiatri.

Indhold
Kurset vil beskæftige sig med: personlighed og sårbarhed, personlighedsforstyrrelser, angsttilstande, stress, tristhed, sorg, krise og depression. Samarbejde med kommuner, regioner og psykiatrisk afdelinger vil blive behandlet og endelig vil der blive lagt vægt på opdatering af den medikamentelle behandling i psykiatrien.
Kursister kan forvente at blive bedre i stand til at anvende psykometriske tests, og vurdere selvmordsrisiko, ordinere farmakologisk behandling og være bedre rustet i samarbejdet med andre partnere i sundhedsvæsenet. Efter kurset har man større mulighed for at lave forløbsplanlægning for særligt sårbare patienter


Undervisningsmetoder.
Undervisningen baseres på katedrale indlæg kombineret med deltagernes aktive medvirken med diskussion i plenum eller ved gruppearbejde.

Målgruppe
Kurset er planlagt for 24 praktiserende læger

Kursussted
Kurhotel Skodsborg

Kursustidspunkt
31.10.19 - 01.11.19

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt for 2 dage systematisk efteruddannelse med aktivitetsnummer 2019-0179.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: Ca. kr. 6.500. Overnatning kan aftales med kursussted.
Kursusprisen omfatter kursusafgift, 2-dagskursus med frokost og pauseforplejning samt afbestillingsforsikring.
Depositum: kr. 1.600.

Tilmelding
Kurset er fuldtegnet,men der opskrives venteliste
Klik her for tilmelding til venteliste

Undervisere
Sofie Bugge, mindfulnessinstruktør, jordemoder

Thomas Borgen Uhre,speciallæge i psykiatri og almen medicin. Specialist og supervisor i kognitiv terapi. Kognitiv Center København, Gammel Mønt 12, 1117 København K

Kursusledelse
Kirsten Lawaetz, praktiserende læge, Rungstedvej 83, 2960 Rungsted Kyst, e-mail
Kirsten Lawaetz er mangeårig arrangør af kurser for alment praktiserende læger. Arrangerer desuden LUF-kurset "Effektiv samtaleterapi ".

Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen, hvis du har spørgsmål.