Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Kvinden - i teori og praksis

print kursusbeskrivelse
læs anmeldelse

Tilmelding
Omgående
Klik her for tilmelding


Baggrund
LUF-kurset "Manden - i teori og praksis" har nu med succes været afholdt i en årrække, og det er derfor nu naturligt at følge op med et kursus, som fokuserer på kvinden. I dette kursus vil vi dog ikke kun beskæftige os med den kvindelige patient, men også se på de særlige forhold, der gør sig gældende, når lægen er en kvinde - hvis der da er "særlige forhold"?
Kvinder konsulterer den praktiserende læge langt hyppigere end mænd. Er der tale om et overforbrug, eller er det netop en af årsagerne til, at kvindens gennemsnitslevealder er højere til trods for, at hun fra naturens side har dårligere kort på hånden.
Kvinders sygdomsmønster - herunder bl.a. "ondt i livet", de nye "sygdomme", nogle kvinder udvikler sig fra "terrængående kampmodeller til klimakterielle kramper" - er alt dette myter eller fakta? Hvordan præsenterer kvinden sine symptomer i konsultationen?

Har den kvindelige praktiserende læge særlige stærke eller svage sider?
Hvordan fungerer hun som leder og kollega?
Særlig udsat for stress - "hvordan tackler Jane Tarzansyndromet?"

Kursets formål
Det overordnede formål er at anskue kvinden fra en biologisk, en psykologisk, herunder også sexologisk og en social synsvinkel med henblik på at afklare, hvilke problemstillinger vi kan møde hos den kvindelige patient.
Hvorledes præsenterer kvinden sine bekymringer og symptomer i klinikken?
Er der et specielt psykologisk kontaktmønster, som lægen skal kende? Ændres det med alderen?

Fokus på kvinden som praktiserende læge.
Optimering af samarbejdet - kvinden som leder, som kompagnon, både med en mandlig og/eller kvindelig kollega.

Kursets indhold
Kvinden i almen praksis - gynækologi, sexologi, psykosociale aspekter. Hvordan tackles problemstillingerne?
I dette kursus gennemgår vi et kvindeliv fra ung til gammel med fokus på gynækologien, sexologien og alle de psykosociale aspekter, som har indflydelse på reaktionsmønstret, når der opstår fysisk eller psykisk sygdom.
Vi kommer blandt meget andet ind på PCOS, HPV, de unges "vilde sexliv", kønsidentitet, den forstyrrede teenager med heste-kuller.
Kvinden som både ung og gammel mor, som bekymret mor med "projektbørn" og som socialt belastet eller overbelastet mor.
Kvindens seksuelle funktion og dysfunktion, lyst og ulyst samt seksuelle overgreb. Behandlingsprincipper, som den praktiserende læge selv kan benytte.
Strategier ved kriser, angst, depression.
Cervix- og mammacancer. Inkontinens. Substitutionsbehandling - nye toner efter ny dansk undersøgelse publiceret i British Medical Journal?
Klimakteriet. Hvad med den "hysteriske kælling med klimakterielle kramper"? Hvordan tackler vi hende bedst - hvis hun da eksisterer?
Osteoporose - er medicinsk behandling det vigtigste?
Den kvindelige praktiserende læges muligheder for at optimere praksisarbejdet, bl.a. ved øget bevidsthed omkring stressproblematikken med fokus på strategier til selvhjælp.
Nye veje indenfor kognitiv adfærdsterapi, bl.a. mindfulness.
NB: Kurset er for læger m/k.

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil veksle mellem katedrale indlæg og forskellige former for interaktiv læring baseret på deltagernes aktive medvirken.

Målgruppe
25 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Kurset henvender sig i lige høj grad til mandlige som til kvindelige læger.

 

Kursussted
Hotel Almyrida Resort, Kreta, Grækenland.

Kursustidspunkt
Uge 37, 2019

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt for 5 dage selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2019-0164.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: Ca. kr. 18.700 omfattende kursusafgift, pauseforplejning, velkomst- og afslutningsmiddag, erhvervsrejsesygeforsikring og afbestillingsforsikring for kursusafgift.
Rejse: Kr. 8.500, omfattende rejse og ophold med kvartpension og afbestillingsforsikring for rejse og ophold.
Depositum: Kr. 2.700.

 

Tilmelding
Omgående
Klik her for tilmelding

Undervisere
Klinisk psykolog, Anette Skriver Århus samt Ebeltoft Sundhedscenter
Privat praktiserende klinisk psykolog med speciale i smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger. Har i den sammenhæng arbejdet med særlige udfordringer i forhold til kvinder og sygdom.
Herudover er særlige interesseområder: Tværfaglig behandling, livsstilssygdomme, motivation til forandring og eksistentielle problemstillinger i forhold til sygdom.
Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker, og andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer.
www.anetteskriver.dk

Overlæge, lektor i klinisk sexologi Ellids Kristensen, Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, Psykiatrisk Center København
Har beskæftiget sig med klinisk sexologi i over 25 år. Har omfattende undervisningserfaring såvel præ- som postgraduat. Siden 1991 ansat på Sexologisk Klinik, som hun har været leder af siden 1998. Mange års erfaring med behandling af mænd med seksuelle problemer. Forskningsmæssigt arbejder hun med seksualitet i forbindelse med psykiske og fysiske sygdomme, evaluering af behandling samt seksualkriminalitet. Forfatter til bogen "Sex og Psyke".

Professor, overlæge, dr. med. Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital, Jan Blaakær.
Jan Baakjær er ekspert i gynækologiske kræftsygdomme og har forsket inden for dette område, særligt i æggestokkræft, men også i livmoderhalskræft og sygdomme relateret til HPV-virus i de seneste 23 år. Han var en af de meget aktive til at tage initiativ til de to hidtil største danske gynækologiske forskningsprojekter, nemlig Malova-projektet og Mermaid-projektet, som begge fokuserer på kræft i æggestokkene. Jan Blaakær står desuden står bag en lang række forskningsartikler. Jan Blaakær fik sin lægeuddannelse fra Odense Universitet i 1982, blev speciallæge i gynækologi og obstetrik i 1991 og skrev doktordisputats om æggestokkræft i 1998.
Han har været vicepræsident og præsident for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og rådsmedlem i European Board and College of Obstetrics and Gynaecology 1995.

Kursusledelse
Praktiserende læge Jørgen B. Jensen, e-mail
Speciallæge i almen og intern medicin. Lægemiddelkonsulent i KAP-H, Region Hovedstaden. PLO/DSAM repræsentant i det rådgivende udvalg for Den nationale Rekommendationsliste. Projektleder for indsatsområder inden for kvalitetssikring af medicinsk behandling og for implementering af kroniker-forløbsprogrammer i Region Hovedstaden. Har mange års erfaring med præ- og postgraduat lægeuddannelse og har arrangeret en række efteruddannelseskurser. Arrangerer p.t. følgende andre kurser: "Manden - i teori og i praksis", "Krop og psyke i bevægelse - i medgang og modgang" samt "Sandt eller falsk om kost og motion".

Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, e-mail
Kursusplanlægger og -leder, bl.a. på IRF igennem flere år med et alsidigt udvalg af emner.
Foredragsholder og underviser, bl.a. på Lægedage og IRF, fortrinsvis om fysisk aktivitet og livsstilssygdomme. Underviser på LUF-kurset "De fysiske grænser for din medicinske patient med kroniske lidelser" og kursusleder på "Manden - i teori og i praksis", "Krop og psyke i bevægelse - i medgang og modgang" og "Sandt eller falsk om kost og motion". Har udgivet "Motionsmanualen", "Motionsrecepten" og "Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner".