Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Neurologi i almen praksis

print kursusbeskrivelse

Tilmelding
Senest 10.2.2020
Klik her for tilmelding


Formål og indhold

Kursets formål er at genopfriske, forny og udvide deltagernes viden og håndtering af neurologiske sygdomme.

Kurset tager udgangspunkt i neurologiske symptomer, som de ses hyppigt i almen praksis - f. eks
- gangbesvær
- svimmelhed
- anfaldsfænomener
- hovedpine
- føleforstyrrelser
- kraftnedsættelse
- talebesvær.

Aktiv deltagelse er det gennemgående metodiske tema.
Kurset er således et værkstedskursus, hvor deltagerne træner i relevant anamneseoptagelse og målrettet objektiv neurologisk undersøgelse og differentialdiagnostiske overvejelser.
Undervisningen er baseret på håndplukkede cases, der præsenteres både mundtligt og som videoer, simulationstræning, fælles diskussion - og en lille smule på teoretisk undervisning.
Kurset vil styrke dine færdigheder i at skelne mellem akutte tilstande og de tilstande, som kan ses an, samt mellem det, der kan håndteres i praksis, og det, der bør henvises til specialiseret neurologisk vurdering.


Kursussted
Kurhotel Skodsborg

Kursustidspunkt
23-24. april 2020

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt for 2 dage selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2020-0010.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: Ca. kr. 6.500. Overnatning kan aftales med kursussted.
Kursusprisen omfatter kursusafgift, 2-dages kursus med frokost og pauseforplejning samt afbestillingsforsikring.
Depositum: kr. 1.600.

Tilmelding
Senest 10.2.2020
Klik her for tilmelding

Undervisere
Speciallæge i neurologi, overlæge og klinisk lektor Helle Thagesen, Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitets Hospital i Roskilde med hovedfunktion indenfor neuromuskulære sygdomme.
Klinisk lektor og hovedkursusleder på specialeuddannelsen i neurologi. Mange års undervisningserfaring, også i relation til praktiserende læger. Modtog i 2018 YNNNs Uddannelsespris (YNNN = Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer)

Speciallæge i neurologi, overlæge og klinisk lektor Marianne Mikkelsen, Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitets Hospital i Roskilde med hovedfunktion indenfor anfaldsfænomener.
Klinisk lektor og kursusleder på specialuddannelsen i neurologi. Mange års undervisningserfaring, også i relation til praktiserende læger.

Kursusledelse
Speciallæge i almen medicin Gitta Trier, praktiserende læge i Kgs. Lyngby, tlf. 20988508, e-mail
Speciallæge i almen medicin siden 2002. Partner hos Lægerne Jacob Gades Alle i Vejen i 12 år. Partner hos Lægerne i Lundtofte siden 2015. Diplom i ledelse. Også kursusleder på LUF-kurserne "Resiliens" og "Den gamle patient". Bestyrelsesmedlem i LUF.

Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen, hvis du har spørgsmål.