Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Resiliens

print kursusbeskrivelse

Tilmelding
Senest 01.08.2019
Klik her for tilmelding


Kursets formål og indhold
Resiliens handler om at opbygge og vedligeholde modstandskraft i forhold til de udfordringer og kriser, vi udsættes for i livet. Det handler om robusthed, spændstighed, elasticitet, livskraft og livsmod. Men også om vores egen skrøbelighed. Evnen til at overvinde belastninger og risikofaktorer. Udfordringer er der nok af - stigende arbejdspres, opgaveglidning, tilsyn samt forventninger fra patienter, pårørende, personale og samarbejdspartnere. Din evne til resiliens som læge kan skærpes og næres, og du kan øge dine patienters.
På kurset får du viden om de teknikker, der er en del af resiliens-traditionerne, og du bliver trænet i brugen af dem i forhold til patienterne - herunder teori og træning. Du skal arbejde med relevante øvelser, som vedrører personlige energiskabere og drænere. Indre dommere, tidsforbrug, grænsesætning og personlig konflikthåndtering.
Men resiliens kan ikke læres teoretisk. Kurset er derfor et aktivt øve- og træningsrum, hvor deltagerne gennemprøver øvelserne for derigennem at opdage de redskaber, der er brugbare for dem selv, og som derved kan formidles videre til patienterne.
Du skal være indstillet på at arbejde personligt og praktisk samt indgå konstruktivt i andres arbejde. Det anbefales, at kompagnoner ikke deltager sammen på dette kursus.

Kursussted
Fyn, Gl. Avernæs.

Kursustidspunkt
25. - 27. september 2019

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 3 dage selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2019-0175.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: Ca. kr. 14.250
Depositum: Kr. 1.500

Tilmelding
Senest 01.08.2019
Klik her for tilmelding

Undervisere
Konsulent Helene Havsteen
Er veluddannet indenfor coaching og teoretiske baggrunde for coaching samt mindfulness og resiliens. Helene har undervist i dette i flere år. Hun er praktiserende konsulent og rådgiver af virksomheder indenfor trivselsproblematikker, ledelse, organisation og kommunikation
Er endvidere supervisor for læger og underviser på hoveduddannelsen gennem 7 år.
Er dygtig indenfor samtale, kommunikation og kontakt, både individuelt og i grupper.

Kursusledelse
Praktiserende læge, Gitta Trier, tlf. 20988508, e-mail
Speciallæge i almen medicin siden 2002. Partner hos Lægerne Jacob Gades Alle i Vejen i 12 år. Partner hos Lægerne i Lundtofte siden 2015. Diplom i ledelse. Også kursusleder på LUF-kurserne "Den gamle patient" og "Neurologi i almen praksis". Bestyrelsesmedlem i LUF.

Praktiserende læge Andreas Højring, tlf. 28831323, e-mail

Praktiserende læge siden 2004. Nedsat i kompagniskabspraksis i Hørsholm. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser i Medicinsk historie, Medicinsk etik, Pædiatri for almen praksis, onkologi i praksis mm. Medlem af LUF´s bestyrelse. Er desuden kursusleder på LUF-kurset "Den døende patient".
Specialepraksiskonsulent i KAP-H inden for onkologi og palliation siden 2013.