Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Effektiv samtaleterapi 

print kursusbeskrivelse

Tilmelding
Kurset er desværre aflyst


Kursets formål og indhold
Formålet med kurset er at give dig grundlæggende færdigheder i effektiv psykoterapi på baggrund af kognitiv terapi, samt grundlæggende viden om den neurofysiologiske baggrund for psykiske lidelser.
Vi underviser i det autonome nervesystems betydning for, hvordan vi kan fungere. Vi gennemgår det parasympatiske nervesystems funktion i balance og i frys-reaktionen, og det sympatiske nervesystems funktion i kamp - flugt reaktionen. Vi arbejder med den limbiske hjernes belønningssystemer. Endvidere med storhjernens muligheder for at finde sammenhænge og skabe motivation, plan og handling. Vi laver en kobling mellem denne nyere neurofysiologiske viden om hjernen og nervesystemets funktion, og hvad der virker i samtaleterapi. Vi arbejder med kognitiv psykoterapi, som er evidensbaseret og den mest anerkendte psykoterapeutiske behandlingsmetode i den vestlige verden.
I kognitiv adfærdsterapi arbejdes med samspillet mellem adfærd, krop, følelser og tanker. Vi giver en forklaring på, hvorfor det virker, ved at koble psykoterapien med neurofysiologisk baggrundsviden.
Samtalen er den almenmedicinske kernekompetence. Man laver psykoterapi, når man bruger sig selv og samtalen som terapeutisk redskab.
Den kognitive tilgang øger forståelsen for, hvad der foregår i mennesker med psykiske lidelser, og hvad der foregår i den gode effektive psykoterapeutiske samtale.
De fleste læger oplever en øget hyppighed af patienter med stress, angst og depression, enten som eneste lidelse eller som følgetilstand til kroniske sygdomme som f.eks. KOL, diabetes og hjertesygdom. Ved de fleste alvorligere, længerevarende fysiske sygdomstilstande vil der være øget forekomst af depression og angst. Ved at afdække og adressere de problemer, bl.a. uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærd, øges patienternes livsmod. Her kan den effektive samtale virkelig gøre en forskel.
Efter kurset vil du, på en lettere måde, være i stand til hurtigt og effektivt at forstå og beskrive konkrete problemstillinger, mestre effektiv samtaleterapi og give patienten hjælpsomme redskaber på kort tid.
Viden er vigtig, men praksis og træning er endnu vigtigere. Uden det, sker der ingen praktisk brugbar indlæring.
Undervisningen omfatter derfor både kortere teoretiske oplæg, praktiske demonstrationer, og træning af det gennemgåede i mindre grupper. Her vil du på egen krop erfare, hvad der er virksomt.

Målgruppe
22 praktiserende læger

 

Undervisere

Kirsten Bonfils, klinisk psykolog
specialist i psykoterapi og supervision i kognitiv terapi, mindfulnessinstruktør samt SE, Somatic Experiencing, krise/traumeteknik. I 22 år har jeg haft Psykologisk Klinik i Helsingør med sygesikringsaftale. I samme tidsrum har jeg undervist og superviseret praktiserende læger. Min hovedinteresse er sundhedspsykologi. Jeg arbejder helhedsorienteret og kobler ofte Kognitiv Adfærdsterapi sammen med Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi samt andre relevante tilgange, når det er aktuelt. Jeg anvender SE krise/traumeteknikker i forbindelse med chok og traumatiske hændelser. Siden 1998 har jeg, i Lægeforeningens regi, undervist på ugekurser for praktiserende læger i Kognitiv Terapi og løbende superviseret adskillige grupper med praktiserende læger. Aktuelt er jeg supervisor for 7 grupper praktiserende læger.

Bodil Andersen, speciallæge i psykiatri,
specialist i psykoterapi og supervision, MSc fra Oxford Universitet i avanceret kognitiv terapi. Jeg har i 20 år haft egen praksis i psykiatri i Odense, hvor jeg i øvrigt er en del af Kognitiv Center Fyn, der i siden 2002 har udbudt kognitive kurser til læger og psykologer samt tværfagligt personale. Udover kognitiv terapi har jeg arbejdet med mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT) samt compassionfokuseret terapi (CFT). Især sidstnævnte terapiform medinddrager teknikker, som bygger på en neurofysiologisk forståelse for psykiske problemer. Siden 2002 har jeg i Lægeforeningens regi undervist på ugekurser for praktiserende læger i kognitiv terapi, ligesom jeg gennem årene har superviseret adskillige lægegrupper. Aktuelt er jeg supervisor for bl.a. 5 grupper af praktiserende læger.

Leif Vedel Sørensen, speciallæge i psykiatri,
specialist i psykoterapi, supervisor i kognitiv terapi, Kognitiv Klinik, Aarhus. Jeg har i 18 år haft min egen psykiatriske praksis. Jeg har især arbejdet med kognitiv adfærdsterapi, samt med mindfulness meditation, samt hypnose og Encounter Centered Couple Therapy. Som psykiater arbejder jeg naturligvis også med medicin, men det er nu altid samtalen, som er det vigtigste. De senere år har den nyere neurofysiologiske forståelse givet stor dybde i arbejdet. Jeg har superviseret i mange år i mange forskellige sammenhænge, og superviserer aktuelt 2 grupper af praktiserende læger. Siden 2004 har jeg undervist i regi af Lægeforeningen i kognitiv terapi på ugekursus sammen med Kirsten Bonfils og Bodil Andersen, samt Svend Erik Knudsen.


Kursusledelse

Kirsten Lawaetz, praktiserende læge, Rungstedvej 83, 2960 Rungsted Kyst, e-mail
Kirsten Lawaetz er mangeårig arrangør af kurser for alment praktiserende læger. Arrangerer desuden LUF-kurset "Hverdagspsykiatri".

Praktiserende læge Marie-Louise Oxhøj, Farum