Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Sandt eller falsk om kost og motion
- den nyeste viden om kost, motion og vægttab 

print kursusbeskrivelse 
læs anmeldelse

Tilmelding
Ikke fastsat
Klik her for tilmelding til kurset 2020


Baggrund
Vi bliver dagligt bombarderet med "sandheder" om, hvad sund kost er, og hvordan vi skal komme overvægten til livs. Der er ikke noget at sige til, at vores patienter bliver forvirrede over de mange budskaber, som peger i alle retninger. Som læge forventes det, at vi som et andet orakel kan give det helt rigtige svar på hvilken kost, og hvor meget motion der skal til for igen at nå idealfiguren og fremme vores sundhed.
Men hvor meget ved vi egentlig? Det er umuligt for os i hverdagen at dechifrere og tolke alle de udsagn, som talrige "specialister" med stor overbevisning docerer for både raske og syge mennesker.
Hvad med de seriøse specialister - hvor meget ved de i virkeligheden, og hvor meget tror de blot, de ved?
Hvorfor gør vores patienter ikke, som vi siger? Ved vi noget om det? Det er jo så indlysende med den fornuftige kost og den rette motion. Er der nogle håndgreb, der kan lette vejen - kan man kickstarte forandringsprocessen?

Kursets formål og indhold
Det overordnede formål er at finde ud af, hvad vi ved, og hvad vi blot tror om kost og motion samt forsøge at finde frem til en måde, hvorpå vi kan formidle vores viden til vores patienter - vel at mærke, så de ændrer livsstilen!
Vi skal også høre fra videnskabens frontlinje - hvad foregår der dér i øjeblikket?
Vi har samlet nogle af de absolut største kapaciteter og formidlere til at fortælle om hvert deres område. For at det ikke kun skal blive "kolde facts" vil vi hele tiden stille spørgsmålet - "hvordan bruger vi så den viden i vores daglige arbejde?" Det vil ske i et samspil mellem en eller flere lærere, kursusledelsen og ikke mindst kursisterne.

Omkring kosten vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:

Hvad er sund kost egentlig - grundlæggende principper.
Hvorfor dur Sundhedstyrelsens "Små skridt" ikke?
Myter om vægttab og slankekure - Prognostiske markører for varigt vægttab.
Slankekure - low-fat, low-carb, high-protein, stenalderkost, vegetarkost, raw food
- håndtering af myter og alternative diæter.
Personificerede kostplaner - "one diet does not fit all"
Kost (og motion) baseret på genom-analyser.
Ny Nordisk Hverdagsmad - foreløbige erfaringer med Mission Skolemad
Fedmens helbredsmæssige konsekvenser - medicinsk og kirurgisk behandling.
Børnefedme.

Omkring fysisk aktivitet/motion bl.a.:

Hvorfor er det sundt at røre sig? Virkning på organsystemer og psyke.
Inaktivitetens konsekvenser - inaktive børn.
Hvad er farligst - inaktivitet eller fedme?
Findes der responders/non-responders i forhold til motion?
Motivation - brug af ny teknologi.
Afprøv grundlæggende principper på egen krop - pulszoner, Borg skala.
Styrketræning overfor konditionstræning.
Statiner og/eller motion?
Hvilken motionsform og dosis til den enkelte person/sygdom.
Udlevering af konkrete programmer - "i gang med gå/løbeture".
Omkring psykologiske aspekter ved adfærdsændring:
Myter om sundhed - motion, kost, rygning - hvordan præger myter vores livsstilsvalg.
Sansernes betydning for sundheden - hjernens styring af livsstilsvalg.
Motivationspsykologiske pointer.
Et spørgsmål om stil. Psyko-sociale faktorers indflydelse på vores livsstilsvalg.
Psykologiske faktorers betydning for opbygning af vaner. Hjernen - dirigent og forfører. Livsstil i Børnehøjde: Psykologisk indsigt til forebyggelse, der batter!
Hvordan bevæger vi de tilsyneladende ubevægelige?
- psykologiske strategier til brug i kommunikationen/konsultationen.
"Når det pludselig sker …". Psykologiske betragtninger på forandringsprocesser.

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil veksle mellem katedrale indlæg og forskellige former for interaktiv læring baseret på deltagernes aktive medvirken.

Der kræves ingen særlige fysiske forudsætninger for at deltage i de fysiske aktiviteter - alle kan være med, hvis man ønsker at deltage -aktiviteterne tilpasses 100% individuelt efter deltagerne - vi har på lignende kurser haft multi-maratonløbere og samtidig triple-bypass-operede med spinalstenose, så fysisk formåen bør ikke begænse kursustilvalget.

Målgruppe
24 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

 

Kursussted
Las Playitas, Fuerteventura med mulighed for at udnytte stedets mange idrætsfaciliteter i fritiden.

Kursustidspunkt
Uge 18, 2020

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt for 5 dage selvvalgt efteruddannelse.

Pris
Kursus: ca. Kr. 18.000, omfattende kursusafgift, pauseforplejning, velkomst- og afslutningsmiddag, erhvervsrejsesygeforsikring og afbestillingsforsikring for kursusafgift.
Rejse: ca. kr. 7.400, omfattende rejse og ophold med kvartpension og afbestillingsforsikring.
Depositum: Kr. 2.800.

Tilmelding
Ikke fastsat
Klik her for tilmelding til kurset 2020

Undervisere
Arne Astrup, (f. 1955)
er læge, dr.med., professor i ernæring og leder af Institut for Idræt og Ernæring, SCIENCE, Københavns Universitet, samt overlæge på Herlev Hospitals Ernæringsenhed. Arne Astrup har opbygget én af verdens førende forskergrupper inden for fedme. Han var 1992-2003 formand for Ernæringsrådet, 2005-2009 præsident for International Association for the Study of Obesity, 1999-2010 chefredaktør for Obesity Reviews, og 2011- redaktør af American Journal of Clinical Nutrition. Arne Astrup er en ivrig debattør i medierne, foredragsholder og forfatter til flere bestsellerbøger om vægttab, mad og sundhed.

Henning Langberg, (f. 1962)
er human fysiolog, dr. med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (se www.copenrehab.dk).
Fra 1997 til 2012 var Henning Langberg tilknyttet Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital, fysioterapeut for triathlon landsholdet, tilknyttet Team DK og en af de førende forskere omkring rehabilitering af seneskader. Han er ligeledes leder af center for sundhedsmotivation (se www.sundhedsmotivation.dk).
Henning Langberg er nu direktør for Copenhagen Healthtech Cluster med fokus på brug af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I tillæg er Henning Langberg en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning som behandling.

Klinisk psykolog, Anette Skriver, Århus samt Ebeltoft Sundhedscenter
Privat praktiserende klinisk psykolog med speciale i smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger.
Herudover er særlige interesseområder: Livsstilssygdomme, motivation til forandring og eksistentielle problemstillinger i forhold til sygdom og livsstilsforandringer.
Oprindeligt uddannet lærer med linjefag i bl.a. idræt.
Har planlagt og deltaget i mange sundhedsprojekter vedr. livsstil og livstilsforandringer, har i den anledning lavet dialogmateriale om Vaner, bestående af "Vaner - livsstil i børnehøjde", bog til småbørnsforældre og "Selma og Pelle", børnebog til småbørn.
Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker, og andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer.
www.anetteskriver.d
k.

Kursusledelse
Praktiserende læge Jørgen B. Jensen, e-mail
Speciallæge i almen og intern medicin. Lægemiddelkonsulent i KAP-H, Region Hovedstaden. PLO/DSAM repræsentant i det rådgivende udvalg for Den nationale Rekommendationsliste. Projektleder for indsatsområder inden for kvalitetssikring af medicinsk behandling og for implementering af kroniker-forløbsprogrammer i Region Hovedstaden. Har mange års erfaring med præ- og postgraduat lægeuddannelse og har arrangeret en række efteruddannelseskurser. Arrangerer p.t. følgende andre kurser: "Manden - i teori og i praksis", "Kvinden - i teori og praksis" og "Krop og psyke i bevægelse - i medgang og modgang".

Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, e-mail
Kursusplanlægger og -leder, bl.a. på IRF igennem flere år med et alsidigt udvalg af emner.
Foredragsholder og underviser, bl.a. på Lægedage og IRF, fortrinsvis om fysisk aktivitet og livsstilssygdomme. Er underviser på Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet. Underviser på LUF-kurset " De fysiske grænser for din medicinske patient med kroniske lidelser" og kursusleder på "Manden - i teori og i praksis", "Kvinden - i teori og i praksis" og "Krop og psyke i bevægelse - i medgang og modgang".
Har udgivet "Motionsmanualen", "Motionsrecepten" og "Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner".